Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Pracę wydziału nadzoruje Sekretarz Gminy.

  • Dyrektor wydziału: Mateusz Hałat


Siedziba: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: zk@kety.pl


Zadania

Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania:

1. W zakresie informacji niejawnych:

1) zadania wynikające z funkcji pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

2) prowadzenie Kancelarii Niejawnej.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;

b) opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

5) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) współdziałanie w zakresie zadań dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej;

7) organizacja i obsługa kancelaryjno-biurowa (posiedzeń) pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

8) aktualizacja bazy danych programu ATCUS 2005;

9) opracowywanie i aktualizacja Planu Osiągania Wyższych Stanów Gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe Gminy.

3. W zakresie obrony cywilnej:

1) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje, zakłady pracy, przedsiębiorców, organizacje społeczne, wydziały Urzędu oraz inne jednostki organizacyjne działające na terenie Gminy;

2) planowanie działalności i realizacji zamierzeń wynikających ze szczególnego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy, w tym ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, zakładom pracy, przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym;

3) opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale wydziałów Urzędu i innych zainteresowanych instytucji Planu Obrony Cywilnej Gminy;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, a także współudział w szkoleniu ludności z powszechnej samoobrony;

5) sprawowanie nadzoru  nad tworzeniem, przygotowywaniem do działania i funkcjonowaniem terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej, w tym formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania;

6) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;

7) prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem problematyki obrony cywilnej;

8) prowadzenie gminnego magazynu sprzętu obrony cywilnej, nadzorowanie prowadzenia gospodarki magazynowej sprzętem OC przez instytucje, zakłady pracy i przedsiębiorców;

9) opracowywanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Gminy.

4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych;

2) koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy w zakresie ustalonym przez Wojewodę.

5. W zakresie ochrony przed powodzią:

1) opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu i innych zainteresowanych instytucji, planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

2) utrzymanie i wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

6. W zakresie spraw obronnych:

1) planowanie oraz koordynacja przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych na terenie Gminy w tym m.in.: planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych wykonywanych na rzecz obronności państwa oraz ich nakładanie w drodze decyzji administracyjnych;

2) współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej oraz w sprawach związanych z uznaniem żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, a także ustalenie i zwrot utraconych zarobków w wyniku ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy;

3) przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej:

a) udział w przygotowaniu kwalifikacji, współdziałanie z Powiatową Komisją Lekarską, nanoszenie danych ewidencyjnych;

b) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;

c) przeprowadzanie wszystkich czynności administracyjnych związanych z doprowadzeniem do kwalifikacji wojskowej;

4) realizowanie przedsięwzięć związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych przez doręczenie dokumentów powołania żołnierzom rezerwy na rzecz obrony w ramach akcji kurierskiej;

5) prowadzenie reklamacji osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny dla potrzeb Urzędu;

6) opracowywanie dokumentacji i zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu stałych dyżurów (SD);

7) opracowanie dokumentacji i zapewnienie właściwego funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Gminy Kęty;

8) opracowanie przy współudziale innych komórek organizacyjnych Urzędu - Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwem państwa i w czasie wojny;

9) realizacja zadań związanych z wsparciem pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza (HNS).

Pliki do pobrania:

Ważne telefony i dane adresowe
Format: docx, 13.74 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.