Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Kancelaria Urzędu

Pracę Kancelarii Urzędu nadzoruje Sekretarz Gminy Kęty.

  • Głowny Specjalista: Zbigniew Pilarczyk
  • Inspektor: Marta Skrzypczyk
  • Inspektor: Monika Szczytowska
  • Podinspektor: Katarzyna Gargas
  • Pomoc administracyjna: Marzena Handy
  • Pomoc administracyjna: Magdalena Gąsiorek

 

Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: ku@kety.pl


Zadania

 

Do zadań Kancelarii Urzędu należy:

1) kierowanie obiegiem dokumentów oraz trybem załatwiania spraw wpływających do Burmistrza i Zastępców Burmistrza;

2) przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek oraz dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu;

3) rejestrowanie korespondencji wpływającej w elektronicznym systemie obiegu dokumentów;

4) obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);

5) organizacja spotkań, narad i zebrań z udziałem Burmistrza i Zastępców Burmistrza;

6) organizacja przyjmowania stron przez Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza,

7) ewidencjonowanie i zamieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń urzędowych;

8) sporządzanie sprawozdań z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;

9) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, nadzór nad ich terminowym załatwianiem  w komórkach organizacyjnych Urzędu i – za ich pośrednictwem – w gminnych jednostkach organizacyjnych;

10) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;

11) prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych pracowników;

12) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w budynkach Urzędu;

13) przygotowywanie i obsługa merytoryczna oraz organizacyjno-techniczna sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń Komisji, w tym:

a) zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji;

b) przekazywanie uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji oraz interpelacji i wniosków radnych właściwym podmiotom;

c) sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów z sesji Rady i posiedzeń Komisji;

14) obsługa zadań realizowanych przez Przewodniczącego i jego Wiceprzewodniczących;

15) zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu;

16) prowadzenie spraw osobowych radnych, w tym związanych ze świadczeniami przysługującymi radnym oraz  ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych;

17) prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach i Miejskiej Rady Seniorów w Kętach;

18) prowadzenie czynności związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych;

19) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy;

20) przygotowywanie zebrań sołectw w zakresie Funduszu Sołeckiego;

21) prowadzenie zbioru protokołów z zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy;

22) przekazywanie wniosków z zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu;

23) prowadzenie zbiorów:

a) uchwał Rady,

b) pisemnych interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

c) uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady;

d) wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Miejskiej;

e) protokołów z sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji;

24) prowadzenie rejestru klubów radnych;

25) prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady Miejskiej;

26) kierowanie do publikacji aktów prawa miejscowego oraz obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu;

27) prowadzenie rejestru i zbioru aktów prawa miejscowego zgodnie z obowiązującym systemem prawnym;

28) prowadzenie wykazu radnych podlegających reklamacji z urzędu od czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.