Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Wydziały Urzędu

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pracę wydziału nadzoruje Sekretarz Gminy.

Dyrektor wydziału: Dorota Matkowska


Siedziba: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: os@kety.pl


Zadania

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu:

1) opracowywanie, monitorowanie zmian i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i innych przepisów wewnętrznych;

2) planowanie i realizacja konserwacji, remontów bieżących budynków i pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy, oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Gminy oraz urządzeń energetycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych,  a także sprzętu ochrony przeciwpożarowej;

3) ochrona budynków Urzędu, zabezpieczenia mienia, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego zabezpieczenia antywłamaniowego w budynkach Urzędu;

4) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynków Urzędu w media: dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz wywozu nieczystości stałych i ciekłych;

5) zapewnienie właściwej informacji wewnętrznej oraz odpowiedniego stanu tablic informacyjnych w budynkach Urzędu i ogłoszeniowych na terenie Gminy;

6) gospodarka pojazdami służbowymi, w tym nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych
(zakup paliwa oraz  rozliczanie jego zużycia);

7) zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną, odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz inny asortyment BHP;

8) zakup i gospodarowanie środkami rzeczowymi związanymi z bieżącym utrzymaniem budynku, a także drukami, formularzami i oprawami introligatorskimi;

9) gospodarka pieczęciami, w tym prowadzenie centralnego rejestru pieczęci;

10) zakup literatury fachowej, w tym prenumerata dzienników i czasopism;

11) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy, w tym przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego, brakowanie i niszczenie akt, wypożyczanie i udostępnianie akt;

12) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej;

13) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;

14) prowadzenie centralnego Rejestru Informacji Publicznej;

15) administrowanie Portalem Sprawozdawczym GUS;

16) ewidencja ilościowa użytkowanych w Urzędzie środków trwałych i wyposażenia oraz prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem środków trwałych i wyposażenia Urzędu.

17) organizowanie czynności w zakresie dekorowania miejsc publicznych i budynków Urzędu flagami z okazji świąt państwowych, rocznic i uroczystości organizowanych przez Gminę;

18) sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska przez Urząd oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy;

2. W zakresie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu;

2) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;

3) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

4) organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego pracowników;

5) ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników;

6) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (staże absolwenckie, prace interwencyjne);

7) wykonywanie ogółu czynności związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska w Urzędzie oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, dla których podstawą zatrudnienia jest ustawa o pracownikach samorządowych oraz na stanowisko dyrektora instytucji kultury i dyrektora podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz jego zastępcy;

8) organizowanie służby przygotowawczej odbywanej przez pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę w Urzędzie Gminy;

9) realizacja zadań związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na kierowniczych i urzędniczych stanowiskach pracy.

3. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1) zameldowania i wymeldowania osób oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych;

3) rejestracja danych w:

a) rejestrze mieszkańców;

b) rejestrze zamieszkania cudzoziemców;

c) rejestrze PESEL.

4) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

5) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

6) sporządzanie wykazów zawierających dane z rejestru mieszkańców na potrzeby urzędów skarbowych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz szkół;

7) prowadzenie spraw związanych z wyborami m.in. prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców;

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych:

a) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;

b) prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych;

9) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego lub stwierdzenia jego nieważności w przypadku podania nieprawdziwych danych;

11) udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

12) sporządzanie sprawozdań o ilości zrealizowanych zadań zleconych za pośrednictwem portalu SAC.

4. Pozostałe zadania :

1) wykonywanie oraz koordynowanie zadań związanych z wyborami, referendami oraz spisami   powszechnymi,

2) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, w tym prowadzenie i aktualizacja wykazu podmiotów;

3) prowadzenie postępowań o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

4) przyjmowanie i rejestrowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń;

5) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem profilu zaufanego.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.