Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Wydziały Urzędu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Pracę wydziału nadzoruje II Z-ca Burmistrza
Dyrektor wydziału: 


Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: gn@kety.pl


Zadania

  1. Zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami obejmują sprawy ładu przestrzennego oraz gospodarki terenami, w tym gospodarowania nieruchomościami należącymi do Gminy.
  2. W szczególności do zadań wydziału należy:

1) planowanie przestrzenne, w tym prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

2) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami szczególnymi, a także, na wniosek sądu opiniowanie podziału nieruchomości uzależnionego od ustaleń planu miejscowego;

3) sporządzanie wypisów i wyrysów  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) prowadzenie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

6) prowadzenie postępowań o naliczenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec nieruchomości należących do gminy i gospodarowanie tymi nieruchomościami w zakresie określonym kodeksem cywilnym i przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (dzierżawa, najem, użyczenia i trwały zarząd);

8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w zakresie określonym porozumieniem między Gminą a Starostą Oświęcimskim;

9) udzielanie zezwoleń na zakładanie na nieruchomościach gminnych urządzeń infrastruktury technicznej;

10) prowadzenie postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;

11) prowadzenie spraw scalania i podziału nieruchomości oraz wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami;

12) prowadzenie spraw określonych przepisami o nabywaniu ziemi przez cudzoziemców;

13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji dla nieruchomości oraz z nadawaniem nazw dla ulic, osiedli i placów oraz utrzymywaniem oznakowania nazewnictwa ulic i placów;

14) prowadzenie urzędowego wykazu miejscowości;

15) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych i nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych;

16) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w zakresie nieruchomości;

17) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego;

18) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na rzecz Gminy nieruchomości rolnych nie przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

19) prowadzenie spraw określonych w przepisach prawa geologicznego i górniczego;

20) prowadzenie inwestycji w zakresie uzbrajania gminnych zasobów gruntów przeznaczonych pod zwarte budownictwo mieszkaniowe;

21) realizacja zadań określonych przepisami o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.