Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zastępca Burmistrza Gminy Kęty

 
 mgr Rafał Ficoń

 

 • Kontakt:

telefon: (33) 844 76 00 wew. 125
e-mail: rafal.ficon@kety.pl

 

 • Zadania i kompetencje:

 

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Burmistrza Gminy Kęty należy:

 1. przejęcie zadań i kompetencji Burmistrza w przypadkach określonych ustawą;
 2. wykonywanie zastępstwa Burmistrza w czasie Jego nieobecności, w szczególności w następującym zakresie:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy o charakterze pilnym i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej o charakterze terminowym i zadań obligatoryjnych określonych przepisami prawa dla organu wykonawczego gminy;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej o charakterze pilnym;
 • określanie sposobu wykonywania uchwał o charakterze terminowym;
 • gospodarowanie mieniem gminnym;
 • wykonywanie budżetu;
 • kierowanie Urzędem Gminy;
 • wykonywanie niezbędnych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych;

 

3. nadzorowanie działalności następujących jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy:

a) Wydział Infrastruktury Społecznej;

b) Wydział Świadczeń;

c ) Biuro Informatyzacji;

 

4. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy - w zakresie wydawania poleceń służbowych i udzielania urlopów wypoczynkowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy;

 

5. nadzorowanie działalności następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach;
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach;
 • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach;
 • gminne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły tych jednostek;
 • gminne instytucje kultury;

 

6. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy - w zakresie wydawania poleceń służbowych i udzielania urlopów wypoczynkowych kierownikom nadzorowanych gminnych jednostek organizacyjnych;

 

7. załatwianie spraw indywidualnych unormowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego - w zakresie określonym w odrębnych, pisemnych upoważnieniach udzielonych przez Burmistrza;

 

8. składanie oświadczeń woli dotyczących zarządu mieniem komunalnym - w sposób i w zakresie określonym w odrębnych, pisemnych pełnomocnictwach udzielonych przez Burmistrza;

 

9. wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w zamówieniach publicznych - w zakresie powierzonym przez Burmistrza w odrębnych, pisemnych pełnomocnictwach;

 

10. przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków interesantów Urzędu Gminy Kęty w zakresie działalności nadzorowanych jednostek;

 

11. załatwianie zapytań i interpelacji radnych dotyczących działalności nadzorowanych jednostek;

 

12. udział w zespołach zadaniowych powoływanych przez Burmistrza;

 

13. przygotowywanie pisemnych propozycji, raportów, sprawozdań oraz innych materiałów informacyjnych i planistycznych na żądanie Burmistrza;

 

14. współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z organami administracji publicznej; organami jednostek pomocniczych Gminy, organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami społecznymi i instytucjami;

 

15. wykonywanie innych czynności określonych odrębnie przez Burmistrza.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.