Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Infrastruktury Gminnej

Pracę wydziału nadzoruje II Zastępca Burmistrza.

  • Dyrektor wydziału: Piotr Własiński

 

Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: ig@kety.pl

 

Zadania

  1. Zadania Wydziału Infrastruktury Gminnej obejmują sprawy:

1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, energię elektryczną, cieplną i gaz, utrzymania czystości i porządku  w gminie;

3) lokalnego transportu zbiorowego;

4) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

5) zieleni gminnej i zadrzewień;

6) cmentarzy gminnych;

7) realizacji wszelkich inwestycji realizowanych przez Gminę, w tym o charakterze oświatowym i sportowym.

2. W szczególności do zadań wydziału należy:

1) planowanie i koordynacja działań w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej oraz zabezpieczenia źródeł dostawy wody;

2) prowadzenie spraw określonych w przepisach prawa energetycznego;

3) planowanie, utrzymanie, rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia dróg i placów publicznych,

4) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

5) tworzenie warunków do utrzymania porządku i czystości, w tym planowanie i koordynacja działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (stałymi i ciekłymi) oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie;

6) utrzymanie zieleni i zadrzewień gminnych (w pasie drogowym i zieleni urządzonej poza pasem drogowym);

7) całokształt prac wynikających z przepisów o cmentarzach oraz o chowaniu zmarłych;

8) organizowanie prac związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz dokonywanie naliczeń opłat cmentarnych;

9) opieka nad grobami wojennymi w zakresie określonym porozumieniem gminy z Wojewodą Małopolskim;

10) planowanie i koordynacja działań w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym;

11) prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych;

12) planowanie i koordynacja działań w zakresie rozbudowy i modernizacji dróg i mostów, prowadzenie inwestycji w tym zakresie oraz zarządzanie siecią dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina, za wyjątkiem dróg wewnętrznych rolniczych w sołectwach;

13) zarząd zwykły drogami powiatowymi w zakresie określonym porozumieniem między Gminą, a Powiatem Oświęcimskim;

14) realizacja zadań z zakresu lokalizacji urządzeń, obiektów oraz reklam w pasie drogowym i jego sąsiedztwie;

15) udzielanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego, ustalanie sposobu usuwania awarii w pasie drogowym oraz koordynowanie i nadzór nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym;

16) zarządzaniem ruchem drogowym, opiniowanie projektów organizacji ruchu;

17) udzielanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz o masie większej niż dopuszczalna dla danej drogi;

18) prowadzenie spraw określonych w przepisach o warunkach krajowego, drogowego przewozu osób;

19) prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym;

20) administrowanie dworcem autobusowym, zawieranie z przewoźnikami umów w tym zakresie i naliczanie opłat;

21) prowadzenie spraw określonych w przepisach prawa przewozowego;

22) koordynacja funkcjonowania spółek Gminy oraz w których Gmina jest udziałowcem, w tym:

a) Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kętach Spółka z o.o.;

b) Przedsiębiorstwa Komunalnego "Komax" w Kętach Spółka z o.o.;

c) Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach Spółka z o.o.;

d) Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego w Kętach Spółka z o.o.

23) poszukiwanie informacji o wszelkich programach umożliwiających pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań wydziału, analiza tych programów i przedkładanie propozycji stosownych zadań do budżetu Gminy oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla tych zadań;

24) na etapie realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych:
a) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektu;

b) prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości - zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektu.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.