Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Sołectwa i dzielnice

Sołectwo Malec

  • Informacje o sołtysie

Imię i  nazwisko: Maria Krawczyk

Adres zamieszkania:

ul. Świętojańska 24, Malec

32-651 Nowa Wieś

Tel:  502-495-678 | mariakrawczyk@onet.eu


    • Informacje o składzie Rady Sołeckiej


Władysław Mitoraj
Wojciech Krawczyk
Łukasz Wadoń
Ewa Jonkisz
Roman Olejarz
Renata Czechowska
Grzegorz Paw
Marcela Kasperek
Wojciech Kozłowski
Agnieszka Maciąga

  • Informacje o siedzibie sołtysa


Adres:

Dom Ludowy
ul. Jędrzejewskiego 16
Malec, 32-651 Nowa Wieś


Dni i godziny dyżurów sołtysa

Pierwsza niedziela miesiąca od godz. 10:30 do godz. 11:30

Sołectwo Malec liczy 1 368 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 10 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. (stan na dzień 31.03.2019 r.)

 

Panorama sołectwa Malec w ujęciu lotniczym

 

 

Krótka historia Malca:

Wieś położona na zboczach doliny Potoku Maleckiego, zwanego też Babudą, 270 m n.p.m. Na początku XIV wieku wieś stanowiła własność szlachecką, następnie przeszła w ręce książąt oświęcimskich, którzy zbudowali tutaj niewielki gródek obronny. Odegrał on pewną rolę w okresie podjazdowych walk pomiędzy książętami a rycerzami króla polskiego. O Malec toczyły się liczne spory i procesy. W 1630 roku właściciel Mikołaj Wolski przekazał Malec w testamencie ufundowanemu przez siebie wcześniej Klasztorowi Kamedułów w Bielanach pod Krakowem. W 1784 r. cesarz austriacki Józef II odebrał wieś Kamedułom i przekazał ją na "fundusz religijny", po czym Malec został sprzedany w prywatne ręce. Po II wojnie światowej część majątku przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zgoda".
Zimą 1940 r. zorganizowano w okolicy podziemny ruch ludowy, wywodzący się z przedwojennych działaczy Stronnictwa Ludowego. Ukazywał się tu tajny tygodnik pt. "Wiadomości podziemia". W czerwcu 1941 r. zorganizowano we wsi przyobozową grupę Batalionów Chłopskich w celu niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz - Birkenau. Kierował nią Wojciech Jekiełek, który pełnił obowiązki komendanta powiatowego BCh, po nim kierownictwo grupy przejął Kazimierz Jędrzejowski z pobliskiego Osieka, aresztowany i zagazowany w KL Auschwitz. W Malcu został też aresztowany przez Gestapo przebywający tu tymczasowo "cichociemny" Stefan Jasieński, który zginął w obozie w styczniu 1945 r.

Za udział mieszkańców w antyhitlerowskim ruchu oporu w czasie II wojny światowej wieś została odznaczona w 1984 r. Krzyżem Walecznych.

Pliki do pobrania:

Statut Sołectwa Malec
Format: pdf, 76.92 kB