Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Biznes i rozwój

Rada Przedsiębiorczości

Kęcka Rada Przedsiębiorczości została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Gminy Kęty 185/2016/B z 12 października 2016 r. Zarządzenie określa skład Kęckiej Rady Przedsiębiorczości oraz jej cele działania.

 

Kęcka Rada Przedsiębiorczości jest organem doradczo-opiniodawczym burmistrza w sprawach związanych z:

  • kierunkiem rozwoju Gminy Kęty w sferze gospodarczej,
  • wspieraniem inicjatyw społeczno-gospodarczych na obszarze gminy Kęty,
  • promocją gminy Kęty jako miejsca przyjaznego inwestorom.

 

W skład Rady wchodzi Burmistrz jako stały członek oraz od 12 do 14 przedstawicieli powoływanych przez Burmistrza wedle kryteriów określonych w Regulaminie. Funkcję Przewodniczącego Rady w roku 2020 pełnił Pan Piotr Wysocki – przedstawiciel Grupy Kęty S.A.