Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Ochrona powietrza

Stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Elementem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego są działania krótkoterminowe wdrażane w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

Ze względu na sposób uśredniania wyników pomiarów substancji w powietrzu, poziomy zagrożenia ustala się w oparciu o wartości stężeń pyłu PM10, ozonu oraz dwutlenków siarki i azotu.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ustala 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym

Tabela na temat działań ochronnych podczas I stopnia zagrożenia (kod żółty)

 

 

II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym

Tabela na temat działań ochronnych podczas II stopnia zagrożenia (kod pomarańczowy)

 

III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym

Tabela na temat działań ochronnych podczas III stopnia zagrożenia (kod czerwony)

 

 

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz jakości powietrza.

 

W okresie obowiązywania zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza Straż Miejska w Kętach podejmuje intensywne kontrole dotyczące przestrzegania zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w domowych piecach i kotłach.