Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Ochrona powietrza

Program Czyste Powietrze

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku mogą starać się o dofinansowanie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.


 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • wymiana źródła ciepła;
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarka drzwiowa i okienna;
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).Dla kogo dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dofinansowania:

Od 15.05.2020 r. w ramach Programu wprowadzono dwa poziomy dofinansowania:

 • podstawowy (dla Beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł),
 • podwyższony (dla Beneficjentów o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekraczającym kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Dotacja w ramach Programu może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia:

Od 15.05.2020 r. wprowadzona została możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.).

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.).

W ramach Programu od 15.05.2020 r. nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania do budynków nowobudowanych.

 

 

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 • poprzez serwis gov.pl (usługa będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)


Nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinansowania został uruchomiony 15.05.2020 r.

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się podwyższonego poziomu dofinansowania będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia tej części Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Więcej informacji na można znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze (czystepowietrze.gov.pl) oraz w Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (portal.wfos.krakow.pl).

Instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie: czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza.

Infolinia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (czynna jest w godzinach 8:00-15:00): 12 422 94 90 wew. 2.

W sprawach dotyczących przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie informację można uzyskać pod numerami:

507 248 316
508 135 579
508 135 575
507 228 203
508 779 240
507 228 182
508 779 252

 

 

Oddział zamiejscowy Oświęcimiu - ul. Górnickiego 1 (wejście od strony ulicy Dąbrowskiego)

Kontakt:

Sylwia Grzywacz, tel. 508135579, e-mail: sylwia.grzywacz@wfos.krakow.pl
Klaudia Wolf, tel. 508135575, e-mail: klaudia.wolf@wfos.krakow.pl
Karolina Grzywa, karolina.grzywa@wfos.krakow.pl
Magdalena Stanisławska, magdalena.stanisławska@wfos.krakow.pl