Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Ochrona powietrza

Mój Prąd

Program Priorytetowy „Mój Prąd” to ogólnopolski program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjenci Programu mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Warunkiem skorzystania z programu jest zawarcie umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.

Obsługę Programu prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać w formie elektronicznej przez internet (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu), w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, w kancelarii głównej przy ul. Konstruktorskiej 3A, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesłać drogą pocztową na adres Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie mojprad.gov.pl.