Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Podatki i opłaty

Formularze podatkowe - do pobrania

ROK OBOWIĄZYWANIA: OD 1 LIPCA 2019

 

Od 1 lipca 2019 r. wzory formularzy dla podatków lokalnych dla wszystkich podatników zostały określone na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r poz. 1104),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 poz.1105),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 poz.1126).

Od 01.01.2019 r. zmieniła się deklaracja od środków transportowych DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1/A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

i Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)