Logo Urzędu Miejskiego Kęty

TABLICA INFORMACYJNA

 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

 

GMINA KĘTY

(stan na 31 marca 2024 r.)

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE

 

 

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW
O DOFINANSOWANIE

 

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

 

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

 

965

 

 

831

 

442

 

8 476 746,68 zł