Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Gmina organizuje raz w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Terminy odbioru są oznaczone kolorem niebieskim w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odbywa się również poza okresową zbiórką - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Kęty, ul. Mickiewicza 8

Kęty, ul. Kęckie Góry Północne (przy składowisku odpadów komunalnych)

 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
oraz w soboty od 8.00 do 13.00

 

 

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

  • odpady segregowane – opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier
  • odpady zielone
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • przeterminowane lekarstwa
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin)
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
  • zużyte opony z pojazdów osobowych

 

 

Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór odpadów jest bezpłatny.Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez firmy wpisane do rejestru dla zbierających odpady przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ELREKO sp. z o.o.

adres punktu: ul. Partyzantów 17a, 32-650 Kęty