Logo Urzędu Miejskiego Kęty

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”: INFORMACJE

 

 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

 

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • wymiana źródła ciepła;
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarka drzwiowa i okienna;
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).Dla kogo dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

      1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 

      1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Forma dofinansowania

 • Dotacja
 • Dotacja z PREFINANSOWANIEM
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Terminy

 • Realizacja Programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

 

Nabór wniosków

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

 

W przypadku województwa małopolskiego jest to:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Adres: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
Mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
Tel. 12 422 94 90
Strona www: wfos.krakow.pl

 

Wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w Krakowie można składać za pośrednictwem gminy:

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Adres: Urząd Gminy Kęty Rynek 7, 32-650 Kęty,
               budynek na ul. Kilińskiego 1 (pok. nr 1)
Mail: powietrze@kety.pl
Tel. 33 844 76 00 wew. 337
Tel. kom. 535 204 959 (czynny w godzinach urzędowania)
Strona www: kety.pl

 

 

Szczegóły Programu Czyste Powietrze: czystepowietrze.gov.pl

 

Portal Beneficjenta: portal.wfos.krakow.pl

Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji

Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl

 

 

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE”, ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WCZEŚNIEJSZE USTALENIE TERMINU SPOTKANIA (TELEFONICZNIE, MAILOWO LUB OSOBIŚCIE W PUNKCIE).

NR TELEFONU: 

(33) 844 76 00 wew. 337 lub 535 204 959

MAIL: powietrze@kety.pl

 

PRZED PRZYJŚCIEM DO URZĘDU W CELU WYPEŁNIENIA WNIOSKU, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROGRAMU DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: portal.wfos.krakow.pl.

 

URZĄD GMINY KĘTY NIE ODPOWIADA ZA TERMINY PŁATNOŚCI DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.