Logo Urzędu Miejskiego Kęty

Zebranie Wiejskie Sołectwa Malec: Ogłoszenie o zwołaniu zebrania

 

 

OGŁOSZENIE 

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

SOŁECTWA MALEC

 

 

Na pisemny wniosek mieszkańców Sołectwa Malec złożony w dniu 1 lipca 2024 r., zgodnie z § 12 ust. 2 i § 13 Statutu Sołectwa Malec, stanowiącym załącznik do uchwały nr LXIII/632/2023 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty – Sołectwa Malec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 6916),

 

Sołtys Sołectwa Malec

zwołuje na

czwartek 11 lipca 2024 r. o godz. 19.00 w Domu Ludowym

 

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MALEC

 

 

Projekt porządku obrad:

 

  1. Otwarcie Zebrania przez Sołtysa i stwierdzenie ważności Zebrania.
  2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Wybór przewodniczącego Zebrania i objęcie prowadzenia Zebrania.
  4. Wybór protokolanta Zebrania.
  5. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie porządku obrad.
  7. Budowa instalacji radiokomunikacyjnej planowana w rejonie ulic Stawowej i Widokowej.
  8. Dyskusja.
  9. Zamknięcie Zebrania. 

 

 

Malec, dnia 3 lipca 2024 r. 

 

Sołtys 

(-) Maria Krawczyk

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia