Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną, tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, którego zapewnia Urząd Gminy Kęty;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@kety.pl;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Kęty na platformie ePUAP: /k67nuct19p/skrytka

 

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres gmina@kety.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki  (Urząd Gminy Kęty, Rynek 7,32-650 Kęty).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).