Logo Urzędu Miejskiego Kęty

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

 

 

Tablica zawierajaca logotypy partnerów oraz napis "Gminny Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Adres:

Urząd Gminy Kęty Rynek 7, 32-650 Kęty
budynek na ul. Kilińskiego 1 (pok. nr 1)

 

Mail: powietrze@kety.pl
Strona www: kety.pl

 

Tel. 33 844 76 00 wew. 337
Tel. kom. 535 204 959 (czynny w godzinach urzędowania)

 

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 17.00
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

 

Do zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego należą następujące działania:

  1. Udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie oraz prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;
  2. Wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;
  3. Zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);
  4. Wydruk i zapewnienie dostępności w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej lub dostępnych do samodzielnego pobrania na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
  5. Przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie;
  6. Pomoc Wnioskodawcom  przy rozliczeniu  przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE”, ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WCZEŚNIEJSZE USTALENIE TERMINU SPOTKANIA (TELEFONICZNIE, MAILOWO LUB OSOBIŚCIE W PUNKCIE).

NR TELEFONU: 

(33) 844 76 00 wew. 337 lub 535 204 959

MAIL: powietrze@kety.pl

 

PRZED PRZYJŚCIEM DO URZĘDU W CELU WYPEŁNIENIA WNIOSKU, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROGRAMU DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: portal.wfos.krakow.pl.

 

URZĄD GMINY KĘTY NIE ODPOWIADA ZA TERMINY PŁATNOŚCI DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.