Logo Urzędu Miejskiego Kęty

Nowy projekt Gminy Kęty wesprze OSP Kęty i podniesie poziom bezpieczeństwa na polsko-słowackim pograniczu

 

 

Jak informowaliśmy początkiem grudnia (patrz: artykuł „Projekt pn. „Zarządzanie kryzysowe bez granic”) zielone światło otrzymała realizacja naszych najnowszych, polsko-słowackich planów na integrację transgraniczną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym i sprawnego zarządzania w przypadku ich wystąpienia. Dziś, po podpisaniu stosownych umów na linii Gmina Kęty – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, możemy dokładnie prześledzić zamierzenia projektu, jaki realizować będziemy z zaprzyjaźnionym miastem Turzovka.

 

Do głównych, a zarazem niezwykle wymiernych korzyści, jakie przyniosą działania projektowe, należy wsparcie techniczne naszych służb ratowniczych. W ramach realizacji projektu dla OSP Kęty zakupiony zostanie samochód specjalistyczny – ciężki, ratowniczo-gaśniczy, z podstawowym wyposażeniem oraz sprzętem ratowniczym. Z kolei druhowie z Turzovki liczyć mogą na zakup 9-osobowego pojazdu ze sprzętem specjalistycznym i wyposażeniem dodatkowym.

 

Strażacy i ratownicy z Kęt i Turzovki będą także podnosić swoje umiejętności podczas szkoleń, ćwiczeń taktyczno-operacyjnych, zawodów oraz specjalistycznych konferencji, poświęconych m.in. tematowi zagrożeń środowiskowych.

 

Kolejnym, jakże ważnym efektem prac projektowych będzie opracowanie strategii współdziałania służb ratowniczych polsko-słowackich partnerów w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz przygotowanie porozumienia o ich współdziałaniu w celu wdrożenia doświadczeń ze wspólnych szkoleń. Podpisane zostaną też stosowne umowy, dotyczące współdziałania polskich i słowackich służb ratowniczych, co wymiernie podniesie poziom ochrony mieszkańców, turystów i gości naszego transgranicznego regionu przed skutkami klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, burze, wynikające z nich osuwiska i inne, nadzwyczajne zagrożenia. Tym sposobem na naszych oczach powstanie nowa jakość współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, oparta na idei solidarności i wzajemnej pomocy podczas najróżniejszych trudnych sytuacji, które wystąpić mogą w każdym momencie po obu stronach granicy.

 

Korzyści wynikające z realizacji projektu odczuje zatem każdy z nas – wymiernie podniesiony zostanie poziom naszego bezpieczeństwa, a dodatkowo, za pośrednictwem otwartych wydarzeń promocyjno-informacyjnych, zorganizowanych w ramach np. zawodów strażackich, zarówno mali jak i duzi uczestnicy imprez będą mogli zgłębiać tematy przyrodnicze, proekologiczne i rzecz jasne te, które dotyczą prawidłowego i szybkiego reagowania na zagrożenia.

 

Projekt „Zarządzanie kryzysowe bez granic”, którego łączna wartość to 769 521,21 EUR, otrzymał w ramach naboru Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 dofinansowanie w maksymalnej wysokości 615 616,96 EUR.

 

 

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

 

 

B.K.S. / graf. na podstawie Maptiler, MSWiA 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności