Logo Urzędu Miejskiego Kęty

Zebranie Wiejskie w Bulowicach

 

OGŁOSZENIE 
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
 Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa 
Sołtys Janusz Kruczała
zwołuje na dzień 11 września (poniedziałek) 2023r. o godz. 16.30
w budynku Szkoły w Bulowicach

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2024.
  5. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2023 roku.
  6. Zakończenie Zebrania. 

 

 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 50 osób, zebranie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 17.00. W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 25 osób. 

 

Bulowice, 24 sierpnia 2023 r.

 

Sołtys
Janusz Kruczała

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia