Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Umowa na budowę kolejnej części obwodnicy Kęt podpisana

Dziś w Urzędzie Gminy Kęty podpisana została umowa na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni od km 2+162 do km 2+646 w miejscowości Kęty, gmina Kęty”. Jest to odcinek od ronda przy drodze wojewódzkiej Nr 948 do drogi powiatowej ul. Staszica.

Umowa zawarta została pomiędzy Gminą Kęty, którą reprezentował Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, a firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5a), reprezentowaną przez Pana Karola Półgrabiego.

Koszt wykonania robót wyniesie 5.834.790,77 zł brutto.

Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 3.500.000,00 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W skład zaplanowanych robót budowlanych wchodzi m.in:

  • budowa jednojezdniowej, dwupasowej drogi klasy Z o długości ok. 484,18 mb, w tym jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 7,0 m;
  • przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1834K ul. Staszica oraz Nr 1835K ul. Zacisze;
  • budowa odwodnienia drogi;
  • budowa chodnika i chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zatoki autobusowej,  zjazdów indywidualnych;
  • przebudowa sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z zawartą umową, termin realizacji robót budowlanych wyznaczono na 16 października 2020 r.Odsłony: 2716
Autor Publikacji: Wydział Infrastruktury Gminnej / fot. B.K.-S., Data Publikacji: 2019-12-10 , Godzina Publikacji: 15:18

Kęty w obiektywie...