Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Bielanach

Załącznik do Zarządzenia nr 184/2019/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 3 października 2019 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KĘTY
z dnia 3 października 2019 r.
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO


Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Bielany oraz w wykonaniu uchwały nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Burmistrz Gminy Kęty zwołuje na dzień 20 października (niedziela) 2019 r. o godz. 14.00 w Wiejskim Domu Kultury w Bielanach ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

7. Wybory Sołtysa:

1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4) głosowanie tajne,

5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5) głosowanie tajne,

6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

11. Zakończenie Zebrania.

Burmistrz Gminy Kęty

dr inż. Krzysztof Jan KlęczarOdsłony: 2176
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-10-04 , Godzina Publikacji: 12:21

Kęty w obiektywie...