Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Malcu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KĘTY
z dnia 22 listopada 2019 r.
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Malec oraz w wykonaniu uchwały nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty
zwołuje na dzień

1 grudnia (niedziela) 2019 r. o godz. 9.15
w Domu Ludowym w Malcu

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  7. Wybory Sołtysa:

1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,
2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
4) głosowanie tajne,
5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

    8. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,
2) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,
3) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,
4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
5) głosowanie tajne,
6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.

     9. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
   10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
   11. Zakończenie Zebrania.

Z up.  BURMISTRZA

mgr Rafał Ficoń    
I Zastępca BurmistrzaOdsłony: 1748
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-11-26 , Godzina Publikacji: 15:09

Kęty w obiektywie...