Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa

Projekt pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze gminy Kęty poprzez wymianę przestarzałych i nieefektywnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły na biomasę lub kotły gazowe.

Zakres projektu przewiduje likwidację 110 źródeł ciepła opartych na paliwach stałych, wykorzystywanych dotychczas w budynkach mieszkalnych zakwalifikowanych do projektu, na kotły spalające gaz lub biomasę wraz z wykonaniem w razie konieczności wewnętrznej instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego kotła. Nowo montowane kotły spełniać będą wymogi ekoprojektu określone w dyrektywie unijnej 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Budynki objęte projektem charakteryzować się będą minimalnymi standardami odnośnie efektywności energetycznej. Wymiana starych kotłów na nowoczesne, jak również ewentualna termomodernizacja budynków (przeprowadzona poza projektem) przyczyni się do ograniczenia poziomu niskiej emisji na terenie gminy Kęty.

W ramach realizacji projektu przewiduje się również działania edukacyjne o tematyce związanej z obniżeniem niskiej emisji, efektywnością energetyczną i oszczędnością zasobów naturalnych, których celem jest podniesienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.
Całkowita wartość projektu to 1.606.800,00 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 1.582.691,88 zł.
Projekt pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze gminy Kęty poprzez wymianę przestarzałych i nieefektywnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły na paliwa stałe.

Zakres projektu przewiduje likwidację 165 źródeł ciepła opartych na paliwach stałych, wykorzystywanych dotychczas w budynkach mieszkalnych zakwalifikowanych do projektu, na kotły spalające paliwa stałe (węgiel lub biomasę) wraz z wykonaniem w razie konieczności wewnętrznej instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego kotła. Nowo montowane kotły spełniać będą wymogi ekoprojektu określone w dyrektywie unijnej 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r i nie będą posiadać dodatkowych rusztów umożliwiających spalanie innych paliw niż te dopuszczone przez producenta w instrukcji użytkowania urządzenia grzewczego. Budynki objęte projektem charakteryzować się będą minimalnymi standardami odnośnie efektywności energetycznej. Wymiana starych kotłów na nowoczesne, jak również ewentualna termomodernizacja budynków (przeprowadzona poza projektem) przyczyni się do ograniczenia poziomu niskiej emisji na terenie gminy Kęty.

W ramach realizacji projektu przewiduje się również działania edukacyjne o tematyce związanej z obniżeniem niskiej emisji, efektywnością energetyczną i oszczędnością zasobów naturalnych, których celem jest podniesienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.
Całkowita wartość projektu to 1.550.150,00 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 1.526.897,96 zł.
  1. 1
  2. 2
  3. następna


Odsłony: 8937
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...