Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
 1. Aktualności
 2. Kronika policyjna
 3. Edukacja
 4. Kultura
 5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Regulamin

Regulamin dodawania komentarzy na portalu www.info.kety.pl
 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady dodawania komentarzy pod artykułami zamieszczonymi na portalu www.infokety.pl
 2. Właścicielem portalu jest Gminy Kęty.
 3. Przesłanie komentarza jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich zaakceptowaniem.
 4. Portal umożliwia użytkownikom zamieszczanie komentarzy pod artykułami ukazującymi się na stronie www.info.kety.pl za pośrednictwem formularza. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Komentarz dodany do konkretnego artykułu musi dotyczyć tylko tego artykułu. Komentarze o innej treści nie będą publikowane.
 6. Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez Panel Logowania. Podczas rejestracji wymagane jest podanie:

  1. Imienia i nazwiska
  2. nazwy użytkownika (nick),
  3. adresu e-mail, na który użytkownik otrzyma kod potwierdzający,

 7. Podczas korzystania z portalu zabrania się:

  1. zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
  2. obrażania innych użytkowników portalu,
  3. umieszczania informacji obarczających niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
  4. używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,
  5. nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
  6. propagowania przemocy,
  7. umieszczania przez użytkowników na łamach portalu wszelkich informacji reklamowych,
  8. umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku i treścią informacji
  9. umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
  10. cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje

 8. Redakcja Portalu www.info.kety.pl ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdą następujące okoliczności:

  1. portal www.info.kety.pl otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza lub wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze opinii.
  2. komentarz zawiera treści, o których mowa w punkcie 7 niniejszego Regulaminu,

 9. Portal www.info.kety.pl nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.
 10. Portal www.info.kety.pl nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez internautę komentarza.
 11. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal www.info.kety.pl nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 12. Portal www.info.kety.pl zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.
 13. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach Portalu www.info.kety.pl
 14. Portal www.info.kety.pl nie przekazuje danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom. Wyjątek stanowi udostępnienie danych na żądanie uprawnionych organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Odsłony: 2401
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty