Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Znasz Seniorów pełnych pasji? Do 6 września br. zgłoś ich kandydaturę w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2018”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w XIII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2018”. Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów (60+) z terenu Województwa Małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

  • być liderami społeczności lokalnej,
  • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
  • bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
  • udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2018 mogą zgłaszać przede wszystkim:
>>> organizacje pozarządowe,
>>> podmioty kościelne,
>>> jednostki pomocy społecznej,
>>> instytucje kultury,
>>> administracja publiczna,
>>> grupy nieformalne
>>> osoby fizyczne.

Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków

>>> nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) formularz oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji klauzulę Informacyjna wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

>>> dodatkowo Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na płycie CD wraz ze zgłoszeniem lub na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl.

>>> zgłoszenia (wersja papierowa i elektryczna) należy przesłać najpóźniej do dnia 6 września 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

>>>REGULAMIN KONKURSU
Odsłony: 1439
Autor Publikacji: ROPS Kraków, Data Publikacji: 2019-07-29 , Godzina Publikacji: 08:08

Kęty w obiektywie...