Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zmiany w programie Dobry Start

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” Wydział Świadczeń informuje, iż od 1 sierpnia 2019 r. świadczeniem objęci zostali również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Kryterium wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie, nie ulega zmianie  - do ukończenia 20. roku życia oraz 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dlatego też osoby wnioskujące o świadczenie dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych powinny złożyć wniosek w formie tradycyjnej.

Wnioski dostępne są w siedzibie Wydziału przy ul. Sobieskiego 19 i należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r.

Do 31 lipca 2019 r. złożono 1712 wniosków o świadczenie Dobry Start, z czego rozpatrzono 1651, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na ich zduplikowanie.Odsłony: 2956
Autor Publikacji: Wydział Świadczeń, Data Publikacji: 2019-08-01 , Godzina Publikacji: 11:18

Kęty w obiektywie...