Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zebranie Wiejskie w sołectwie Malec - relacja

W niedzielę, 14 kwietnia, w Domu Ludowym w Malcu odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa. Przybyłych na spotkanie powitał sołtys Kazimierz Tolarczyk. 

Przewodniczącym zebrania został Jan Marszałek, sekretarzem - Grażyna Sokół. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Przemysław Paw, Władysław Mitoraj i Adam Mitoraj.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar zaprosił uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował zadania zrealizowane na terenie Malca w 2018 r. oraz przedstawił plany na rok 2019. Podsumował także realizację wniosków z poprzednich zebrań wiejskich oraz przypomniał wymogi związane z uchwałą antysmogową i zaprezentował realizowane przez Gminę Kęty projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na proekologiczne (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Sołtys wsi Kazimierz Tolarczyk przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018. Obejmowało ono informacje o odbytych spotkaniach, wizjach lokalnych, pozyskanych środkach zewnętrznych, inwestycjach na terenie sołectwa oraz wsparciu ze środków sołectwa wydarzeń i uroczystości.

W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej zawarto informacje na temat oceny pracy sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., spotkań w celu omówienia zadań zgłaszanych do realizacji z budżetu obywatelskiego oraz wydatkowania środków własnych sołectwa na: zakup drzwi budynku gospodarczego LKS Zgoda, naprawę pomnika św. Jana Kantego, zakup tkaniny i materiałów na organizację święta 100-lecia odzyskania niepodległości, remont dróg tłuczniowych, ułożenie korytek, remont mostu na ul. Świętojańskiej, współudział w modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej nad cmentarzem. Zebranie udzieliło skwitowania działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r.

W dyskusji po raz kolejny poruszona została sprawa remontu ul. Świętojańskiej. Inwestycja ta została ujęta w planie na rok 2019.

Wnioski zgłoszone przez mieszkańców i odnotowane przez komisję Uchwał i Wniosków:

- wniosek o konserwację przepustów na terenie cmentarza do rowów melioracyjnych
- wniosek o konserwację krat na kładce obok Domu Ludowego
- wniosek o pozyskanie działki przylegającej do szkoły od pana Tlałki
- wniosek o kontynuację remontu Domu Ludowego
- wniosek o remont ul. Wesołej po budowie kanalizacji od mostu do skrzyżowania z ul. Widokową
- wniosek o oznaczenie sygnalizacją odblaskową szykanów na DW 948
- wniosek o remont odcinka ul. Świętojańskiej i Stawowej

W Zebraniu Wiejskim w Malcu uczestniczyli: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, zastępcy burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń i Marcin Śliwa, skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, komendant gminny OSP Kęty i radny powiatowy Józef Szafran, prezesi gminnych spółek m.in. prezes MZWiK w Kętach Sławomir Drewniany, dyrektorzy gminnych jednostek, m.in. dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu Renata Łuszczek, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, którzy w trakcie trwania zebrania byli do dyspozycji mieszkańców oraz przedstawiciele lokalnych organizacji.

Zgodnie z listą obecności, w zebraniu uczestniczyło 41 mieszkańców. Zebranie było prawomocne.

Na zakończenie burmistrz  Krzysztof Jan Klęczar złożył w imieniu samorządu Gminy Kęty życzenia na nadchodzące Święta Wielkanocne.

Odsłony: 1582
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-04-15 , Godzina Publikacji: 14:30

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2020
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty