Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zebranie Wiejskie w Nowej Wsi - relacja

W niedzielę, 14 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbyło się zebranie wiejskie. Zebranie otworzyła sołtys Nowej Wsi Dorota Kusak.

Przewodniczącym zebrania został Marek Listwan. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Franciszek Formas, Beata Hałat i Edward Putek, a rolę protokolantki przyjęła Katarzyna Kusak-Domańska. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 mieszkańców. Zebranie było prawomocne.

Sołtys Dorota Kusak przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018. Zawierało ono informacje o posiedzeniach Rady Sołeckiej, na których omawiano sprawy bieżące oraz podejmowano decyzje wynikające z aktualnych potrzeb mieszkańców sołectwa Nowa Wieś i rozpatrywano wnioski przez nich zgłaszane, oraz o odbytych spotkaniach, na których omawiano m.in. zadania proponowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. Środki własne sołectwa rozdysponowano na: drogi rolne (droga wzdłuż Macochy i dalej w stronę lasu), dofinansowanie remontu budynku remizy OSP Nowa Wieś, dofinansowanie organizowanych przez KGW w Nowej Wsi dożynek wiejskich, zakup bramek dla LKS Niwa Nowa Wieś na 70-lecie powstania klubu wraz z Gminą Kęty, dofinansowanie KGW w Nowej Wsi na zakup termosów i garnków, zakup i montaż obudowy areny parku w Nowej Wsi w formie plandeki do zdejmowania, zakup plakatów i kartek świątecznych, doposażenie sołtysówki, zakup choinki do parku, dofinansowanie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dofinansowanie warsztatów bożonarodzeniowych, zakup kruszywa i utwardzenie dróg tłuczniowych (Wieniawskiego, Paderewskiego, Kiepury) oraz poboczy, wykonanie oświetlenia na ul. Sienkiewicza i ul. Szkolnej.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Sabina Jończyk, która wraz z pozostałymi członkami komisji: Ewą Handzlik i Magdaleną Wejnerd, przeprowadziła w dniu 25 marca br. kontrolę w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych będących do dyspozycji sołtysa w 2018 r.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono problemy mieszkańców wynikające z funkcjonowania firmy pana Pękali, padło pytanie na temat planów remontu sanitariatów w szkole podstawowej a także zaproponowano postawienie TOI TOI w parku wiejskim.

Zebranie udzieliło skwitowania działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018.

Burmistrz Gminy Kęty zaprosił uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował zadania zrealizowane na terenie Nowej Wsi w 2018 r. oraz przedstawił plany na rok 2019. Przypomniał także wymogi związane z uchwałą antysmogową i zaprezentował realizowane przez Gminę Kęty projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na proekologiczne (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Dużo emocji wywołała sprawa ścieżki pomiędzy ul. Oświęcimską a ul. Bolesława Prusa, która stała się miejscem spotkań tzw. meneli. Ze względu na dwa przeciwstawne stanowiska mieszkańców, zaplanowano organizację spotkań z mieszkańcami celem rozwiązania problemu.

Część mieszkańców chciałaby też móc korzystać ze swoimi dziećmi z placu zabaw przy przedszkolu. Dyrektor SPWP w Nowej Wsi Agnieszka Błaszków nie wyraziła jednak zgody na otwarcie przedszkolnego placu dla mieszkańców z powodu niebezpieczeństwa dewastacji oraz nieodpowiedniego wykorzystania rzeczonego miejsca. Zdanie pani dyrektor podzielił także I wiceburmistrz Gminy Kęty Rafał Ficoń.
– Przedszkole jest obiektem, który powinien być szczególnie chroniony
– podkreślił burmistrz, zwracając uwagę, że tego typu obiekty często nadużywane są przez dorastającą młodzież. – Jeżeli pani nauczycielka w poniedziałek rano przyjdzie na plac zabaw z dziećmi, a np. w piaskownicy po nieodpowiedniej wizycie pozostawione zostaną rozbite butelki i coś złego dzieciom się wydarzy, to przenosimy odpowiedzialność na panią dyrektor – wyjaśnił. Zaproponował złożenie wniosku o rozbudowę i sfinansowanie placu zabaw w parku przy Dworku.

Poruszono sprawę szkodliwości powstania wieży telekomunikacyjnej, którą inwestor chciał wybudować w Nowej Wsi. Jak poinformował burmistrz Gminy Kęty, po spotkaniu w budynku urzędu z mieszkańcami złożony został wniosek, z którego wynika brak zgodności tej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego. - Nie wyobrażam sobie, aby decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego czy też Wydziału Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego była pozytywna. Wszystko, co jest w naszej mocy jest robione, aby ta wieża nie powstała – zaznaczył.

Wnioski zgłoszone przez mieszkańców odnotowane przez Komisji Uchwał i Wniosków:

- zmiana organizacji ruchu na ul. Dworskiej (postój ciężarówek i tirów)
- utwardzenie i systematyczne sprzątanie wjazdu do przedsiębiorstwa p. Pękali
- zakup i montaż TOI TOI do parku
- zakup i montaż kamer monitoringu na Dworku i parku
- wykupienie przez panią Rusin działki nr 1257 należącej do Gminy Kęty
- rozwiązanie sprawy z firmą pana Pękali i podjęcie dalszych działań – kontynuacja wniosku z poprzedniego zebrania
- remont łącznika ul. Staszica i ul. Zacisze
- rezygnacja ze sprzedaży działki nr 1257 należącej do Gminy Kęty (łącznik ul. Oświęcimskiej i ul. Bolesława Prusa)
- publikacja zawiadomień i informacji o zebraniach i sprawach dotyczących sołectwa na stronie internetowej UG Kęty i Info Kęty
- umieszczanie informacji o godzinach i możliwości korzystania z placu zabaw przy przedszkolu
- wykoszenie traw przy ul. Kościuszki oraz wycięcie gałęzi utrudniających poruszanie, podniesienie kabla
- naprawa ul. Bielańskiej
- oświetlenie ul. Żeromskiego
- sfinansowanie placu zabaw w parku przy Dworku

W zebraniu wzięli udział: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar , I zastępca burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń, II zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz, komendant gminny ZOSP RP i radny powiatowy Józef Szafran, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grzegorz Żak, dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi Agnieszka Błaszków, a także przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, którzy byli do dyspozycji mieszkańców w trakcie trwania zebrania.

Odsłony: 913
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-04-15 , Godzina Publikacji: 17:25

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Czerwiec, 2019
  P W Ś C P S N
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty