Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zasady segregacji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Niezbędne do składowania i transportu worki przeznaczone na odpady segregowane można pobrać w:

- Przedsiębiorstwie Komunalnym KOMAX, Kęty ul. Mickiewicza 8, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00,

-oraz w Urzędzie Gminy pok.28. w godzinach pracy Urzędu.

Worki wydawane są bezpłatnie.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH W ODPOWIEDNICH POJEMNIKACH/WORKACH

SZKŁO – POJEMNIK/WOREK BIAŁY LUB ZIELONY

  • nadaje się do segregacji

- przede wszystkim opakowania szklane bezbarwne i kolorowe –

np. słoiki, butelki, kufle, szklanki i inne pojemniki szklane;

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, zdejmuj plastikowe i metalowe nakrętki

  • nie nadaje się do segregacji

- szkło płaskie, czyli szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojone;

- ceramika; porcelana, fajans np. kubki, talerze itp.;

- pojemniki szklane zabrudzone farbami, olejami;

- elementy cmentarne np. znicze, lampki;

- żarówki i świetlówki, okulary.

PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

  • nadaje się do segregacji

- gazety, książki, katalogi, prospekty, foldery, zeszyty;

- kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;

  • nie nadaje się do segregacji

- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie);

- kalki, papier przebitkowy np. faktury, paragony;

- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy);

- materiały budowlane takie jak: tapety, worki po gipsie czy cemencie itp.;

- opakowania po środkach piorących z resztkami tych środków.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

  • nadaje się do segregacji

- butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)

- butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;

- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach);

- plastikowe i metalowe zakrętki;

- folia i torebki z tworzyw sztucznych np. reklamówki, opakowania itp.;

- puszki po napojach, konserwach;

- butelki po wszelkich olejach np. spożywczych, samochodowych;

- opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);

- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych np. wiadra, skrzynki itp.;

- drobny złom (np. zabawki, narzędzia).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika/worka

  • nie nadaje się do segregacji

- styropian, tworzywa z pianki i ceramiki;

- azbest, płytki ceramiczne, laminat, guma, gąbka, obuwie;

- strzykawki, igły, artykuły medyczne, artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami np. porcelana, szkło, tekstylia.

DO POJEMNIKÓW/WORKÓW NA SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE NALEŻY WRZUCAĆ OPAKOWANIA BEZ  ZAWARTOŚCI!!

ZUŻYTE OPONY Z POJAZDÓW OSOBOWYCH

  • zużyte opony z samochodów osobowych, motorowerów, rowerów można wystawiać obok worków z odpadami posegregowanymi.

ODPADY ZIELONE – WOREK BRĄZOWY

  • nadaje się do segregacji

- odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodu w tym:

- skoszona trawa, kwiaty, liście, kora drzew, trociny, drobne gałęzie;

  • nie nadaje się do segregacji

- odpady kuchenne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego),

- spady z drzew (owoce).

UWAGA!

Odpady zielone w okresie od kwietnia do września odbiera się w ilości nieprzekraczającej jednorazowo w dniu odbioru 10 szt. worków na daną nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym.

W miesiącu październiku i listopadzie odpady zielone odbierane będą bez ograniczeń.

W przypadku gdy pozbycie się odpadów zielonych jest konieczne poza harmonogramem oraz gdy te odpady nie mieszczą się w odpowiednich workach, lub jest ich więcej niż 10 szt.  - właściciele nieruchomości mogą je samodzielnie dostarczać do PSZOK.

ODPADY NIE PODLEGAJĄCE SEGREGACJI NALEŻY GROMADZIĆ W POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE , KTÓRE PRZYSTOSOWANE SĄ DO MECHANICZNEGO OPRÓŻNIANIA

(min.110 l , pojemniki powyżej 110 l muszą posiadać system jezdny)

wrzucamy pozostałe odpady nienadające się do segregacji np. popiół, odpady higieniczne, pieluchy jednorazowe, tłusty i zabrudzony papier, porcelanę i ceramikę, odpady kuchenne, potłuczone szyby, szkło, szklanki, styropian opakowaniowy.

Telefon kontaktowy: 33-844-76-00, wew. 168 lub 182Odsłony: 7689
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...