Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Kęty

Oferta realizacji zadania publicznego pt.:

Neurorozwojowa rehabilitacja niemowląt i dzieci oraz profilaktyka wad postawy ciała.”

Fundacja Pomocy Osobom Potrzebującym „Dzieci” zaprasza na zajęcia rehabilitacyjne dzieci i rodziców z gminy Kęty. Zajęcia będą realizowane nieodpłatnie od  4.05.2015 r. do 15.12.2015 r.

Zajęcia skierowane są do:

 • Niemowląt z problemami napięcia posturalnego, asymetrią, problemami pielęgnacyjnymi, opóźnionym i dysharmonijnym rozwojem,
 • Dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym z problemami napięcia posturalnego, wadami postawy, problemami z nadpobudliwością
  i deficytami rozwojowymi,
 • Dzieci w wieku od 0-18 lat z zaburzeniami sensorycznymi,
 • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i zagrożone niepełnosprawnością, (Mózgowe Porażenie Dziecięce, Zespół Downa, wcześniactwo, urazy okołoporodowe,  uszkodzenia splotu barkowego, choroby genetyczne),
 • Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ADHA, ADD, Zespół Aspergera, Autyzm).

Miejsce prowadzenia zajęć:

 • Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej Rehabion Plus

ul: Legionów 22, 32-650 Kęty.

 • Kryta Pływalnia OSiR Kęty, Osiedle Nad Sołą 29, 32-650 Kęty,
 • Kontakt pod nr 537 083 572,

kontakt@dziecifundacja.pl, http://www.dziecifundacja.pl.

Działania rehabilitacyjne będą odbywać się poprzez:

 • Specjalistyczną, indywidualnie dobraną rehabilitację ruchową,
 • Indywidualnie prowadzone zajęcia w basenie metodą Hallwick,
 • Warsztaty Integracji Sensorycznej.

Zasady rekrutacji:

 • Zajęcia rehabilitacyjne dotyczą dzieci zamieszkałych w gminie Kęty (Miasto: Kęty; Sołectwa: Bielany, Bulowice, Łęki, Nowa Wieś, Malec, Witkowice),
 • Zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku, w terminie od 4.05.2015r. do 15.12.2015 r.,
 • Liczba miejsc ograniczona i zależna od daty zgłoszenia,
 • Kontakt telefoniczny pod nr 537 083 572.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • Aktualne skierowanie lekarskie na rehabilitację ruchową wystawione przez:  

- lekarza pierwszego kontaktu,

- specjalistę neurologii dziecięcej,

- specjalistę ortopedii dziecięcej,

- specjalistę rehabilitacji ruchowej,

- specjalistę psychiatrii dziecięcej  (ważność skierowań 3 miesiące).

 • Orzeczenie  o niepełnosprawności - w przypadku jego posiadania.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Fundacja Pomocy Osobom Potrzebującym „Dzieci” zastrzega sobie możliwość dopasowania godzin i rodzajów terapii. 


Fundacja Pomocy Osobom Potrzebującym „Dzieci”

ul: Aleja Armii Krajowej 316

43-309 Bielsko-Biała

NIP: 547-215-07-49

REGON: 243589763

KRS: 0000502090


Projekt finansowany przez Gminę KętyOdsłony: 1624
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2015-04-14 , Godzina Publikacji: 14:01

Kęty w obiektywie...