Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

XXXIV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kętach [aktualizacja]

XXXIV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kętach

XXXIV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kętach odbyła się 18 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach.

Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Po zajęciu miejsc przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Nycz oficjalnie otworzył obrady i w imieniu Komitetu Obchodów 740-lecia Nadania Kętom Praw Miejskich przywitał wszystkich obecnych na uroczystości:

Radnych Rady Miejskiej w Kętach: Pana Tomasza Biernata, Pana Andrzeja Bryzka – przewodniczącego, zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” , Pana Jana Godlewskiego, Pana Tomasza Janeczkę, Panią Marię Karaim, Pana Janusza Kruczałę – sołtysa Bulowic, Panią Dorotę Kusak – sołtysa Nowej Wsi, Pana Lesława Kuźmę, Panią Mirosławę Nycz, Pana Łukasza Plewniaka, Pana Wiesława Potocznego, Pana Janusza Raja – sołtysa Bielan, Panią Ewelinę Rycerz-Kucybałę, Pana Karola Wadonia, Pana Andrzeja Wiśniowskiego, Panią Anetę Tlałkę, Pana Piotra Żmudę,

Gości, którzy odebrali akty nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” w imieniu swoim lub swoich najbliższych: Panią Profesor Irenę Droździk, Pana Marka Mikę, Panią Marię Piechaczek,

Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Panią Poseł Dorotę Niedzielę, Pana Posła Marka Sowę,

Starostę Powiatu Oświęcimskiego Pana Zbigniewa Starca i Wicestarostę Pana Jarosława Jurzaka, Prezydenta Oświęcimia Pana Janusza Chwieruta, Burmistrza Andrychowa Pana Tomasza Żaka, Wiceburmistrza Wilamowic Pana Stanisława Gawlika, Wójta Osieka Pana Jerzego Mieszczaka, Wójta Gminy Oświęcim Pana Alberta Bartosza, Wójta Polanki Wielkiej Pana Grzegorza Gałgana,

Księdza Józefa Pilcha – proboszcza parafii Bulowice, dziekana Dekanatu Kęckiego, Księdza Franciszka Knapika – proboszcza Parafii ŚŚ Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, Księdza Jerzego Musiałka – proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, Gwardiana Klasztoru Ojców Reformatów Ojca Bernarda Potępę, Matkę Wandę Piwońską – Przełożoną Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek,

Radnych Powiatu Oświęcimskiego: Pana Józefa Szafrana, Panią Teresę Kościelnik-Pactwę, Pana Marcina Niedzielę, Pana Dariusza Gawędę,  

byłego Naczelnika Gminy Kęty Pana Jana Kantego Christa,

byłych burmistrzów Kęt: Pana Władysława Surówkę, Pana Romana Olejarza,

byłych przewodniczących Rady Miejskiej w Kętach: Pana Piotra Klimczyńskiego, Pana Józefa Skudlarskiego,

zagraniczne delegacje samorządowe: Delegację z  partnerskiego miasta Turzovka na Słowacji, której przewodzi Burmistrz Pan Ľubomír Golis, Delegację z  zaprzyjaźnionego miasta Kety na Węgrzech, której przewodzi Burmistrz Pan Godrei Zoltan, Delegację z  zaprzyjaźnionego miasta Ket na Słowacji, której przewodzi Burmistrz Pan Peter Molnar,

przedstawicieli Policji: Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu Pana Roberta Chowańca, Komendanta Komisariatu Policji w Kętach Pana Macieja Molendę,

przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych: Prezesa Zarządu Gminnego OSP Pana Mariusza Handzlika, Prezesa OSP Kęty Pana Jana Wołoszyna,

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Panią Żanetę Siwiec, Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Kętach Pana Jerzego Kolasę, Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” Panią Agnieszkę Molendę, Przewodniczącego Klubu Seniora „Wrzos” w Malcu Pana Wiesława Kleszcza, Przewodniczącą Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” w Witkowicach Panią Krystynę Niedzielę,  Przewodniczącego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach Pana Mariana Dudka, Prezesa Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kętach Pana Józefa Handzlika,

przedstawicieli koła Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Prezesa Pana Czesława Dokupila i Pana Romana Bałaja,

Dyrektorów wydziałów Urzędu Gminy: Panią Urszulę Baczyńską- Śleziak, Panią Annę Jachimczak-Zinkowską, Panią Bożenę Kasprzak, Panią Sabinę Kojder, Panią Urszulę Kowalską, Panią Annę Krawczyk-Kryczkę, Panią Dorotę Matkowską, Pana Tomasza Bieleckiego, Pana Józefa Dziedzica, Pana Piotra Własińskiego, Panią Renatę Stachurę – Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół i  Przedszkoli Samorządowych,

Sołtysów: Łęk – Pana Andrzeja Drabka, Malca – Pana Kazimierza Tolarczyka, Witkowic – Pana Mariana Zarębę,

Dyrektorów jednostek oświatowych: Panią Ewę Sedeńko – Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach, Panią Marię Koperską - Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach, Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy „Nowe Miasto”, Panią Lidię Danek - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach, Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy „Kęty Podlesie”, Pana Grzegorza Żaka - Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi, Pana Dariusza Mędrzaka - Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach, Panią Annę Kobielus - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach, Panią Bożenę Kubisiak – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach,  Panią Iwonę Srokę – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach,  Panią Renatę Łuszczek – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malcu, Panią Bożenę Matlak - Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 1    w Kętach,  Panią Jolantę Musiał - Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7    w Kętach, Panią Agatę Kuder - Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach,  Panią Alicję Korczyk - Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi, Panią Grażynę Mojżesz-Wlazły – Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach,  Panią Grażynę Kowalską – Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach,  Panią Anetę Jekiełek - Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika    w Kętach, Siostrę Joannę Teresę Korzeniewską – Dyrektora Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Celiny Borzęckiej w Kętach,

Dyrektorów jednostek gminnych: Panią Sylwię Brzozowicz – Dyrektora Domu Kultury, Panią Agatę Szyszkę-Mądro - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, Panią Marta Tylzę-Janosz - Dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego, Pana Piotra Zemanka - Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Joannę Górkę – Kierownika Domu Senior Wigor.

Prezesów spółek gminnych: Pana Artura Grucela - Prezesa Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kętach, Pana Sławomira Drewnianego - Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, Pana Krzysztofa Michalskiego  – Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMAX" w Kętach.
Przewodniczące kół gospodyń wiejskich: Panią Zytę Firlińską – Kęty,  Panią Małgorzatę Kramarczyk – Łęki,  Panią Janinę Grunwald (w zastępstwie) – Nowa Wieś, Panią Barbarę Wadoń – Malec, Panią Krystynę Łubik – Bulowice.

Przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Kęt: Pana Kazimierza Brzuskę – Przewodniczącego, Panią Annę Chowaniak, Pana Tadeusza Dryję, Panią Grażynę Flasz.

Pana Prof. Antoniego Barciaka – znawcę historii Kęt, Pana Zygmunta Jelonka – szefa Regionalnego Związku Pracodawców „Podbeskidzie”,

zasłużonych Działaczy sportowych: Pana Jana Toczka, Pana Tadeusza Majcherka, Pana Pawła Madeja, Pana Mariana Gawędę,

Panią Danutę Dworzańską - Wiceprzewodniczącą Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach,

Gospodarzy naszego Miasta i naszej Gminy – Burmistrza Pana Krzysztofa Jan Klęczara, Wiceburmistrzów Pana Rafała Ficonia i Pana Marcina Śliwę, Sekretarz Gminy Panią Ewelinę Jurę- Bączek.

Następnie głos zabrał burmistrz Krzysztof Jan Klęczar dziękując wszystkim za przybycie i podkreślając jak wielkie znaczenie ma ich obecność.

Po wystąpieniach okolicznościowych i wręczeniu kwiatów dyrektor Muzeum dr Marta Tylza-Janosz zaprezentowała pokaz slajdów przybliżający procesy historyczne i społeczne, które przez 740 lat ukształtowały nasze Miasto.

Kolejnym punktem obrad było WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY KĘTY”.

W dniu 26 maja tego roku Rada Miejska w Kętach podjęła uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”, który otrzymali:
Pani Profesor Irenie Droździk, śp. Profesorowi Władysławowi Droździkowi,
śp. Franciszkowi Mice, śp. Andrzejowi Piechaczkowi.

Podczas uroczystej sesji odbyło się także przyjęcie treści tablicy upamiętniającej patrona miasta Św. Jana Kantego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach powiedział:
Nasza sesja jest swego rodzaju podróżą przez wieki z  życia Naszego Miasta. Nadszedł czas, aby uwaga radnych i wszystkich szacownych gości skupiła się teraz na najwybitniejszej postaci Kęt.
Pozwólcie państwo, że przytoczę fragment z dokumentu rzymskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – wystosowanego w dniu 30 sierpnia 2010 roku do Jego Ekscelencji Tadeusza Rakoczego, biskupa  Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
„A zatem Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą władzy udzielonej jej przez papieża Benedykta XVI, po uważnym rozważeniu sprawy, aby wybór i aprobata dokonane zostały zgodnie z przepisami prawa, przychyla się do prośby i zatwierdza św. Jana z Kęt, prezbitera, jako patrona u Boga miasta Kęty, łącznie ze wszystkimi prawami i liturgicznymi przywilejami wynikającymi z rubryk.”. Decyzja Kongregacji była odpowiedzią na starania władz Gminy Kęty o ustanowienie naszego wielkiego rodaka Patronem Miasta. W porozumieniu z Towarzystwem Miłośników Kęt, uznaliśmy za celowe, aby w jubileuszowym roku Miasta upamiętnić 250. rocznicę kanonizacji Patrona Miasta ufundowaniem przez samorząd okolicznościowej tablicy. Państwo radni znają już projekt tablicy. Krótko go wszystkim przedstawię: na tablicy z jasnego marmuru, pod medalionem w formie odlewu głowy świętego, wyryty będzie napis:

ŚW. JAN KANTY
(1390 – 1473)
URODZONY W KĘTACH.
UCZONY, KAPŁAN, PROFESOR
SZTUK WYZWOLONYCH I TEOLOGII.
PATRON POLSKI, KRAKOWA, KĘT,
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ,
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO,
ŚRODOWISK NAUKOWYCH
 I MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ.
W 250. ROCZNICĘ KANONIZACJI
MIESZKAŃCY KĘT
16 VII 2017

Tablica zostanie umieszczona na zewnętrznej ścianie Ratusza, od strony ulicy noszącej imię Patrona Miasta. Uroczystość poświęcenia tablicy planowana jest na lipiec. Rada Miejska w Kętach przyjęła jednomyślnie treść tablicy upamiętniającej  Patrona Miasta Św. Jana Kantego realizując tym samym porządek obrad.

Przed zamknięciem sesji głos zabrał burmistrz Gminy Kęty dziękując zebranym za udział w obradach jednocześnie zapraszając do ogrodów klasztornych na koncert i poczęstunek.

Odsłony: 4939
Autor Publikacji: Ewelina Sadko / fot. Ewelina Sadko, Kinga Januszyk, Data Publikacji: 2017-06-21 , Godzina Publikacji: 13:57

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Czerwiec, 2019
  P W Ś C P S N
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty