Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Wystartowała jubileuszowa, dziesiąta edycja „Społecznika Roku”!

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 r.

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.

Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej www.spolecznikroku.newsweek.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018 r. (włącznie) na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r., wybranych zostanie dwóch laureatów – jeden w kategorii lokalnej i jeden w kategorii ogólnopolskiej. Ich sylwetki i działalność zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika „Newsweek Polska”.

Wyboru laureatów dokona Kapituła, w skład której wchodzą: Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Prezes Fundacji Szkoła Liderów, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali dotychczas:

 • Jolanta Golianek – założyła Fundację Poparzeni, która zapewnia opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz prawną osobom po ciężkich poparzeniach. Skutecznie nagłaśnia ich problemy poprzez takie inicjatywy jak wystawa zdjęć „Kobieta z bliznami” czy akcja społeczna „Poparzona biegnie”.
 • Agnieszka Dejna - współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Dalba”, w ramach której osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi otrzymały zatrudnienie w Browarze Spółdzielczym w Pucku i możliwość udziału w programie rehabilitacji poprzez nurkowanie.
 • Ewa Błaszczyk – współzałożycielka fundacji „Akogo?” działającej na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin. Doprowadziła do utworzenia przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie pierwszej w Polsce Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik” oraz kliniki „Budzik dla dorosłych” w Olsztynie.
 • Urszula Machcińska – inicjatorka „Latających Babć” (obecnie: „Babcie w locie”) - seniorek, które piszą własne bajki, a następnie opowiadają je w trakcie występów dla dzieci w domach dziecka, przedszkolach, bibliotekach, szpitalach.
 • Piotr Pawłowski – od lat działa na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez Fundację Integracja. Inicjator kampanii społecznych, zaangażowany w działania na rzecz zmiany przepisów oraz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych i społecznych, które utrudniają życie niepełnosprawnym.
 • Ks. Andrzej Augustyński – stworzył system wsparcia dla rozwoju dzieci i młodzieży, narażonych na wykluczenie społeczne. Założyciel stowarzyszenia Siemacha, które prowadzi sieć innowacyjnych placówek wychowawczych i sportowych oraz terapeutycznych na terenie całego kraju.
 • Piotr Bystrianin - przeciwdziała dyskryminacji wobec imigrantów, wspiera integrację międzykulturową i propaguje mądrą walkę z trudnościami, jakie dotykają obcokrajowców w Polsce.
 • Aneta Obcowska – nagrodzona za bezinteresowną pomoc osobom wykluczonym poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii w warszawskiej przychodni dla bezdomnych prowadzonej przez Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.Ks. Jacek Stryczek – Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia WIOSNA. Twórca ogólnopolskich akcji: Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, które mają na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
 • Dorota Hedwig – matka dzieci chorych na mukowiscydozę, od wielu lat działa na rzecz dotkniętych tą chorobą. Walczy o poprawę warunków na oddziałach, refundację leków, dostęp do przeszczepów płuc. Dzięki jej zaangażowaniu NFZ zaczęło refundować przeszczepy płuc za granicą, a obecnie wykonuje się je także w Polsce. 
 • Wiesława Kowalska – stworzyła od podstaw program stypendialny „Mecenat” prowadzony przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”. Aktywizuje młodzież, angażuje się w działania promujące demokrację lokalną i monitoring władz samorządowych. 
 • Barbara i Krzysztof Margolowie - zmieniają życie lokalnej społeczności w Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, w które są zaangażowani. Ożywiają region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych.


Odsłony: 1022
Autor Publikacji: Sekretariat Konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska, Data Publikacji: 2018-09-04 , Godzina Publikacji: 13:16

Kęty w obiektywie...