Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Wykaszanie wałów przeciwpowodziowych i koryt potoków na terenie gminy

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszony został przetarg na koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Kęty. Do jednokrotnego wykoszenia w 2018 roku przewidziano wały przeciwpowodziowe rzeki Soły, potoku Macocha Łęki, potoku Bulówka, Kanału Ulgi Nowa Wieś i potoku Maleckiego.

Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowane jest na dzień 3 września, a realizacja robót do 19 października br.

Ze szczegółami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/13608

Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy dotyczące stanu rzeki Soły, wałów przeciwpowodziowych i potoków na terenie gminy Kęty należy kierować do Nadzoru Wodnego Kęty wchodzącego w skład Zarządu Zlewni w Żywcu.

Dane teleadresowe placówek PGW Wody Polskie:
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/kontakt/mapa-i-adresy-placowek


Artykuł archiwalny z 6.07.2018 r.:

1 stycznia 2018 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo Wodne. Na jej podstawie powołano instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, której zadaniem stało się administrowanie i utrzymywanie we właściwym stanie wałów przeciwpowodziowych i koryt potoków.

Mając na uwadze bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców, Burmistrz Gminy Kęty wystąpił do jednostki organizacyjnej Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Żywcu z interwencją w sprawie realizacji ustawowego obowiązku dotyczącego utrzymania wałów przeciwpowodziowych i koryt potoków na terenie gminy, w tym m.in. ich wykoszenia i udrożnienia.

W przekazanej odpowiedzi Wody Polskie informują, że zostały uruchomione środki finansowe na ten cel i planowane jest wykoszenie wałów na terenie Gminy Kęty oraz prace polegające na  oczyszczeniu i udrożnieniu koryt następujących potoków: Macocha Łęki, Bulówka, Leśniówka, Kanał Ulgi Bielany i Kanał Ulgi Nowa Wieś niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Niestety, do dnia dzisiejszego nie został wyłoniony wykonawca.

Więcej na temat koszenia wałów przeciwpowodziowych można przeczytać na stronach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/311-informacja-w-sprawie-koszenia-walow.

Odsłony: 680
Autor Publikacji: UG Kęty, Data Publikacji: 2018-08-10 , Godzina Publikacji: 13:34

Kęty w obiektywie...