Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

W Bielanach zatwierdzono fundusz sołecki na 2020 rok

2 września o godz. 18.00 w sali OSP w Bielanach odbyło się pierwsze z zaplanowanych na rok bieżący zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Urząd Gminy Kęty reprezentowali: wiceburmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa wraz z sekretarz Gminy Kęty Eweliną Jura-Bączek. Obecny był także przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz.

Zebranie otworzył Janusz Raj – sołtys Bielan i radny Rady Miejskiej w Kętach. Chwilą ciszy uczczono poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Bielan.

Przewodniczącym zebrania został Janusz Raj. Na sekretarza powołano Adama Maciągę.

W trakcie zebrania przegłosowano i zatwierdzono uchwałą wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej: Kontynuacja remontu chodnika na ul. Solnej w Bielanach.

Kwota dla każdego sołectwa gminy Kęty w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosi 36 648,80 zł.

W czasie trwania zebrania do dyspozycji mieszkańców byli przedstawiciele straży miejskiej i policji.

Powołana na zebraniu Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Grzegorz Płonka, Zbigniew Drabek i Ewa Mamica odnotowała także wnioski zgłoszone na zebraniu przez mieszkańców:

1. Czy będą podniesione podatki w Gminie Kęty

Wiceburmistrz Marcin Śliwa: bardzo duży wpływ do budżetu każdej gminy w Polsce stanowi udział w podatku PiT. W gminach i miastach 40 proc. budżetów pochodzi z podatków od środków wypracowanych przez mieszkańców. W związku ze zmianami w systemie podatkowym, obniżeniem podatków, a w szczególności zerową stawką PiT dla osób do 26. roku życia, szacuje się, że w Gminie Kęty przełoży się to na mniejsze wpływy w granicach 5 mln zł. Nie ma na razie żadnych informacji, czy zostanie to w jakiś inny sposób zrekompensowane. Prognozy wpływów z podatku pit na rok 2020 z Ministerstwa Finansów dostaniemy dopiero na przełomie października i listopada, i wtedy się okaże, ile będziemy mieli pieniędzy.

Gmina Kęty na inwestycje wydaje rocznie ok. 10-15 mln. złotych. Będzie o 1/3 mniej tych pieniędzy. Trudno w tym momencie mówić, na czym będziemy oszczędzać. Na pewno nie możemy oszczędzać na wydatkach bieżących: utrzymanie szkół, oświetlenie uliczne, bezpieczeństwo itp. Nie wiadomo jeszcze, jaka to będzie skala jeśli chodzi o inwestycje. Będziemy się starać tak spinać budżet, żeby mieszkańcy jak najmniej odczuli mniejszą ilość pieniędzy w budżecie.

Na razie szacujemy tak jak okoliczne samorządy, i na tej bazie próbujemy wywnioskować, jakie to będą kwoty mniej, jednak jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretach. Nie ukrywam, że będziemy musieli się zmierzyć z poważnym problemem.

2. Przejazd samochodów ciężarowych przez Bielany

Wiceburmistrz Marcin Śliwa: ruch samochodów ciężarowych jest już przekierowany. Jeżeli będzie się powtarzać nagminne łamanie przepisów ograniczenia tonażowego na ul. Mostowej, będziemy kierować pisma i spotykać się z policją, by ścigać ten nielegalny proceder bez ustępstw i bez pobłażania.

3. Niebezpieczna studzienka na ul. Kańczuga

Sołtys Janusz Raj: sprawa została zgłoszona do odpowiedniego wydziału UG Kęty

4. Rozlewisko wody przy DW 948 przy składzie z drewnem

5. Budowa ścieżki rowerowej z Bielan do Łęk

Wiceburmistrz Marcin Śliwa: jest zaprojektowana część łęcka i część bielańska – od ronda w Bielanach do mostu i dalej do ul. Świerkowej. W Łękach będzie doprojektowane jeszcze 150 m do ul. Sportowej. Te dwa elementy realizowane będą w ramach tzw. inicjatyw samorządowych, finansowane 50/50 z samorządem województwa. W roku bieżącym ze względu na niezakończone prace z przebudową mostków nie przyznano nam tych środków. W przyszłym roku będziemy o nie również występować. Możemy być inwestorem zastępczym i zrealizować te pozostałe części łącznie z oświetleniem.

5. Rozbudowa żwirowni w kierunku Bielan – granica eksploatacji

Prezes Spółki: dokumentacja geologiczna została opracowana na powierzchni 200 ha, to jest teren od Nowej Wsi aż do ul. Bożej Męki w Bielanach. Na tym terenie jest udokumentowane złoże, a właścicielem dokumentacji geologicznej jest spółka, bo za to zapłaciła. My nie jesteśmy właścicielami całego tego terenu. Na tym terenie 200 ha, 70 ha jest działek naszych, pozostałe, jeśli chcemy eksploatować, musimy wykupić. Od nikogo nie bierzemy na siłę żadnych działek.

Jeżeli podchodzilibyśmy do działki właściciela, z każdej strony zostawiamy pas ochrony 6 m. Takie są przepisy.

6. Rozlewisko wodne ul. Solna 19 – kontrola

Wiceburmistrz Marcin Śliwa: sprawdzimy z wykonawcą i przeprowadzimy kontrolę

7. Montaż wiat przystankowych w Bielanach przy DW 948

Wiceburmistrz Marcin Śliwa: Gmina Kęty ma zapisany w budżecie zakup 17 wiat przystankowych. Z zamontowaniem wiat czekamy, aż zostanie przez wykonawcę dopięta kwestia oświetlenia DW 948. Nie chcemy ustawiać wiat, gdy droga jest jeszcze nieoświetlona z powodu obawy o dewastację. Wiaty będą zamontowane jeszcze w roku bieżącym.

8. Montaż wiaty przystankowej w centrum Bielan

9. Zdemontowana ławka w centrum Bielan

Sołtys Janusz Raj: ławka wróci na swoje miejsce. Została zdemontowana z powodu skarg mieszkańców, że w okresie letnim jest z jej powodu duży hałas.

10. Odpowiedzialność za plac zabaw – remont huśtawki

Sołtys Janusz Raj: odpowiedzialność za przyszkolny plac zabaw ponosi dyrektor szkoły. Na zebraniu Rady Sołeckiej postanowiono, że ok 3 tys. zł przekazane zostanie na zakup nowej huśtawki.

11. Brak piasku w piaskownicy obok szkoły

12. Uszkodzony wjazd do posesji nr 24A

13. Utworzenie linii autobusowej – kierunek Oświęcim – dojazd do szkoły

Zaproponowane zostało rozeznanie liczby osób, które korzystałoby z komunikacji i spotkanie w tej sprawie.

Sołtys przekazał również informację o realizacji II etapu robót związanych z odwodnieniem terenów położonych w rejonie ul. Kęckiej, Wierzbowej i części ul. Kańczuga w Bielanach. Realizacja robót zaplanowana jest do końca października br. Wyjaśnił też sprawę remontu ul. Mostowej za mostem, który jest uwarunkowany budową mostu w Łękach - rozpoczęcie w roku bieżącym.

Na koniec sołtys Janusz Raj w imieniu swoim i Rady Sołeckiej podziękował za lata współpracy z mieszkańcami.

..................................................................................................................................

W 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki. W 2020 roku można będzie wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 36 648,80 zł., uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Fundusz sołecki, to środki wydzielone z budżetu Gminy Kęty i przekazane do dyspozycji Rady Sołeckiej i mieszkańców. Kwota funduszu sołeckiego ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów. Gmina otrzymuje zwrot 30 procent pieniędzy wydanych w ramach funduszu sołeckiego dopiero po zakończeniu inwestycji i kontroli, ale tylko wtedy, gdy środki zostały wydane zasadnie.

Odsłony: 1843
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-09-03 , Godzina Publikacji: 11:45

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2020
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty