Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Świadczenie wychowawcze 500+

Wydział Świadczeń Urzędu Gminy Kęty przypomina, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Jedynie złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Na dzień 13 września 2019 r. złożono 3.888 wniosków, w tym zdublowanych - 124, przekazanych do Wojewody Małopolskiego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - 75.

Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie, wynosi 4.895.Odsłony: 1473
Autor Publikacji: Wydział Świadczeń, Data Publikacji: 2019-09-16 , Godzina Publikacji: 12:38

Kęty w obiektywie...