Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Stop pożarom traw!

Wiosna rozpoczęła się kilkanaście dni temu. Niestety dla strażaków wiosna rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy.

W 2019 roku ten dzień przypadł 10 lutego (!!!). Do dnia dzisiejszego, tj. 8 kwietnia tych pożarów było 107. Warto dodać, że pożarów w tym roku było 208, 56 % to właśnie pożary traw.

Pożary te w poszczególnych gminach wyglądają następująco:

- Brzeszcze – 24 pożary traw na 40 wszystkich pożarów,

- Chełmek – 2 pożary traw na 7 wszystkich pożarów,

- Kęty – 17 pożarów traw na 29 wszystkich pożarów,

- m. Oświęcim – 18 pożarów traw na 52 wszystkich pożarów,

- Oświęcim – 29 pożarów traw na 41 wszystkich pożarów,

- Polanka Wielka – 1 pożar traw na 2 pożary,

- Przeciszów - 2 pożary traw na 4 pożary,

- Zator – 24 pożary traw na 32 wszystkich pożarów.

Tylko gminie Osiek nie było pożaru trawy.

Od trzech lat widoczny był jednak pewien spadek interwencji związanych z wiosennym wypalaniem, przynajmniej w porównaniu do lat 2010-2015. Jednak rok bieżący znów nie napawa optymizmem.

W dniu wczorajszym, w trakcie pożaru trawy zginęła czwarta osoba w tym roku w Polsce.

Statystyka interwencji strażaków związana z trawami przedstawia się następująco:

1. 2018 – 469 pożarów, z czego 199 traw, upraw leśnych lub nieużytków – to 42 % pożarów.

2. 2017 – 467 pożarów, w tym 186 pożarów traw, upraw rolnych lub leśnych – to 39 % wszystkich pożarów.

3. 2016 – 397 pożarów, z czego 122 traw, upraw leśnych lub nieużytków – to 30 % pożarów.

4. 2015 rok – 533 pożary, z czego 332 to pożary nieużytków, upraw leśnych i rolnych – to ponad 62 % interwencji związanych z gaszeniem,

5. 2014 rok - 491 wszystkich pożarów w całym roku – 266 pożarów nieużytków, upraw rolnych i leśnych – ok. 54 procent pożarów,

6. 2013 rok - 462 wszystkich pożarów w całym roku - 206 pożarów traw - ok. 44 procent pożarów,

7. 2012 rok - 708 wszystkich pożarów w całym roku - 448 pożarów traw - ok. 63 procent pożarów,

8. 2011 rok - 724 wszystkich pożarów w całym roku - 412 pożarów traw - ok. 56 procent pożarów,

9. 2010 rok - 570 wszystkich pożarów w całym roku - 278 pożarów traw - ok. 48 procent pożarów.

Należy przypuszczać, że taka ogromna ilość zdarzeń jest związana nie tylko z „nieostrożnością osób dorosłych lub nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym”. Wiele pożarów to celowe działanie człowieka, co nie przynosi sprawcom splendoru i chwały.

Wypalanie traw może się wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym. I tak:

1. Kodeks wykroczeń - art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,

2. Kodeks karny

- art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,

- art. 163 § 2 - w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat,

- art. 163 § 3 - jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12,

- art. 163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

- art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

W ustawie o ochronie przyrody (art. 124) również zabroniono wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie trzcinowisk i szuwarów.

Niezwykle ważny jest również aspekt przyrodniczy i zagrożenia dla fauny i flory w trakcie pożaru. Wypalanie traw zabija zwierzęta. Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Tereny, na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu.

Niestety ta walka z wypalaniem nie uda się bez zdecydowanej reakcji otoczenia. Konieczne jest napiętnowanie palenia nieużytków jako czynu bardzo szkodliwego dla całego społeczeństwa.

opis niedostepny
opis niedostepny
Odsłony: 514
Autor Publikacji: PSP Oświęcim / kf, Data Publikacji: 2019-04-08 , Godzina Publikacji: 19:55

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Czerwiec, 2019
  P W Ś C P S N
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty