Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kęty”. Komisyjne otwarcie ofert w ramach zapytania ofertowego

12 grudnia 2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Kęty odbyło się komisyjne otwarcie ofert, podsumowujące zapytanie ofertowe na zadanie pn. Przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach  projektu pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kęty, realizowanego wedle Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Finalnie wpłynęły 4 oferty, które w kolejnym etapie postępowania zostaną przeanalizowane i sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli nie pojawią się zastrzeżenia, wybrane zostaną najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania. 
Odsłony: 905
Autor Publikacji: Biuro Projektu / fot. A. Christ, Data Publikacji: 2018-12-12 , Godzina Publikacji: 09:12

Kęty w obiektywie...