Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Rozpoczęła się II kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

9 października 2018 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyła się uroczysta sesja inaugurująca II kadencję Miejskiej Rady Seniorów w Kętach. Po odśpiewaniu hymnu państwowego obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach, Marek Nycz, który powitał wszystkich przybyłych, a następnie wyjaśnił zasady funkcjonowania Rady Seniorów oraz przedstawił radnych II kadencji.

Miejska Rada Seniorów w Kętach została powołana uchwałą nr LIV/548/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014 r. W uchwale tworzącej Radę Seniorów, Rada Miejska wskazała: „W celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych społeczności lokalnej, powołuje się Miejską Radę Seniorów z siedzibą w Kętach. Miejska Rada Seniorów w Kętach ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny”.

Zgodnie z nadanym przez Radę Miejską statutem, w skład Rady Seniorów weszli przedstawiciele delegowani przez środowiska senioralne działające na terenie gminy Kęty: Jadwiga Gabryś (Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach), Krystyna Łubik (Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach), Teresa Babiuch (Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach), Teresa Łazarz (Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach), Barbara Wadoń (Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu), Kazimiera Żurawlew (Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi), Anna Pilarz (Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach), Wanda Wawrzyniak (Związek Kombatantów i b. Więźniów Politycznych), Anna Bytom (Polski Związek Niewidomych), Stanisława Juras (Klub Seniora „Wrzos” w Malcu), Kazimiera Micherda (Klub Seniora „Pod Złotym Dębem” w Witkowicach), Kazimierz Bliźniak (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Krystyna Drabek (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Halina Grabania (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Maria Handzlik (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Jerzy Kolasa (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Stanisława Mendakiewicz (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Krystyna Mirańska-Handzlik (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Helena Mrowiec (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Albina Pawlusiak (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Stanisław Haczek (Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie: Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Miejskiej Rady Seniorów w Kętach sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy. Jako oznakę mandatu sprawowanego przez radnego każdy z członków Rady otrzymał z rąk burmistrza Gminy Kęty, Krzysztofa Jana Klęczara, I zastępcy burmistrza Gminy Kęty, Rafała Ficonia i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach, Marka Nycza kartę do głosowania. Służy ona radnym do głosowań nad uchwałami podejmowanymi na sesji w trybie jawnym.

Wybrano członków prezydium MRS II kadencji. Przewodniczącym został ponownie Jerzy Kolasa. Na wiceprzewodniczących wybrano Kazimierza Bliźniaka i Krystynę Mirańską-Handzlik, a na sekretarza - Stanisławę Juras. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Skrutacyjna, w składzie: Krystyna Drabek, Helena Mrowiec i Jadwiga Gabryś.

Burmistrz Gminy Kęty, Krzysztof Jan Klęczar pogratulował radnym delegacji, jaką otrzymali ze swoich środowisk, by w Miejskiej Radzie reprezentować Seniorów. Podkreślił, że I kadencja MRS udowodniła, że powołanie jej było bardzo korzystne. - Radni Miejskiej Rady Seniorów robią wiele dobrego dla lokalnej społeczności, a także dla gminy Kęty. Dziękuję Wam odwagi, determinacji, tego, że rezygnując z własnego czasu wolnego, którego wiem, że Seniorzy nie mają zbyt wiele, zdecydowaliście się Państwo przyjąć mandat radnego i reprezentować Seniorów na forum Miejskiej Rady – mówił. - Jestem głęboko przekonany, że wiele dobrego dla gminy Kęty, dla Seniorów w gminie Kęty Państwo jeszcze zrobicie – dodał na koniec życząc powodzenia. Pogratulował także wybranym członkom prezydium.

Skład Miejskiej Rady Seniorów w Kętach II kadencji:

Prezydium:

Jerzy Kolasa - Przewodniczący

Kazimierz Bliźniak - Wiceprzewodniczący

Krystyna Mirańska-Handzlik - Wiceprzewodnicząca

Stanisława Juras - Sekretarz

Radni:

Jadwiga Gabryś

Krystyna Łubik

Teresa Babiuch

Teresa Łazarz

Barbara Wadoń

Kazimiera Żurawlew

Anna Pilarz

Wanda Wawrzyniak

Anna Bytom

Kazimiera Micherda

Krystyna Drabek

Halina Grabania

Maria Handzlik

Stanisława Mendakiewicz

Helena Mrowiec

Albina Pawlusiak

Stanisław Haczek

Odsłony: 2030
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2018-10-10 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Czerwiec, 2019
  P W Ś C P S N
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty