Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z zebranie wiejskiego w Malcu

Relacja z zebranie wiejskiego w Malcu

W niedzielę 4 czerwca, w Domu Ludowym w Malcu odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa. Przybyłych na spotkanie powitał sołtys Kazimierz Tolarczyk. 

W zebraniu wiejskim w Malcu uczestniczyli, m.in.: Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar, zastępcy burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń i Marcin Śliwa, skarbnik Gminy Kęty - Grażyna Zątek, sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek, starosta Powiatu Oświęcimskiego – Zbigniew Starzec, prezesi spółek Gminy Kęty oraz 60 mieszkańców Malca.

Przewodniczącym zebrania został Jan Marszałek, sekretarzem - Grażyna Sokół.

Tuż po otwarciu zebrania uczestnicy mieli okazję zadać pytania staroście oświęcimskiemu, którego dopytywali o remont drogi powiatowej i budowę chodnika przy ul. Świętojańskiej. Starosta dał słowo, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Sołtys wsi Kazimierz Tolarczyk przedstawił sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej, obejmujące informacje o odbytych spotkaniach oraz rozdysponowaniu środków własnych na m.in.: uzupełnienie ubytków tłucznia na ul. Spokojnej i Lipowej, położenie kostki granitowej przed pomnikiem K. Jędrzejowskiego oraz wyłożenie kostki betonowej na bocznej alejce, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej, oświetlenie odcinka ul. Kościelnej od szkoły do kościoła, wykonanie prac związanych z demontażem starej i montażem nowej figury Jana Kantego w parku wiejskim.

Następnie głos zabrał Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kęty. Na początek zaprosił uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował wszystkie zadania na terenie Malca w 2016 r. oraz przedstawił plany na rok 2017 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Następnie podsumował realizację wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego oraz wyjaśnił uchwałę, którą podjął Sejmik Województwa Małopolskiego w Krakowie w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Po prezentacji nadszedł czas na wnioski mieszkańców:

1. Wykonanie odwodnienia wód gruntowych na posesji . Barbary Bizoń.

2. Wykonie remontu drogi zniszczonej przez prace przy budowie kanalizacji (ul. Górka).

3. Regulacja potoku na Łęgu.

4. Wykonanie przycinki i pielęgnacji drzew na terenie szkoły podstawowej.

5. Montaż kamery na cmentarzu w okolicy kontenerów na śmieci.

6. Ul. Widokowa - połączenie instalacji odwodnienia w jedną całość.

7. Ul. Podlas – utwardzenie pobocza drogi na odcinku pomiędzy czterema domami na górce, by po zakończeniu remontu ziemia się nie obsypywała.

8. Rozważyć możliwość przebudowy drogi przy posesji p. Jana Marszałka.

9. Wykonanie oświetlenia na ul. Źródlanej i ul. Zacisze.

10. Modernizacja budynku Domu Ludowego.

11. Wyznaczenie przejścia dla pieszych za mostkiem w stronę Domu Ludowego.

12. Budowa chodnika na ul. Jędrzejowskiego.

13. Remont amfiteatru i budynku gospodarczego przy LKS.

14. Remont gminnej drogi do posesji p. Antoniego Naglika.


Odsłony: 4526
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Data Publikacji: 2017-06-07 , Godzina Publikacji: 10:01

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty