Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
 1. Aktualności
 2. Kronika policyjna
 3. Edukacja
 4. Kultura
 5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z zebrania mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto

Relacja z zebrania mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto

W czwartek 12 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach odbyło się zebranie mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto.

Zebranie otworzyła Maria Koperska - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, która przywitała mieszkańców i zaproszonych gości: burmistrza Gminy Kęty - Krzysztof Jana Klęczara, I zastępcę burmistrza Gminy Kęty – Rafała Ficonia, II zastępcę burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwę, sekretarz Gminy Kęty – Ewelinę Jurę-Bączek, skarbnika Gminy Kęty – Grażynę Zątek, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach – Marka Nycza, a także prezesów gminnych spółek, dyrektorów gminnych jednostek, radnych gminnych i powiatowych, przedstawicieli Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Policji.

Przewodniczącym zebrania został radny Rady Miejskiej w Kętach Piotr Żmuda. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Seweryn Bryl, Lucyna Raj, Jan Godlewski, a rolę protokolantki przyjęła Lidia Górkiewicz.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.

Dzielnica Nowe Miasto obejmuje obszar miasta Kęty ograniczony linią kolejową, ulicą Kościuszki oraz linią rzeki Soły i jest jednostką pomocniczą Gminy Kęty.

Na dzień 9 kwietnia br. liczy 8264 mieszkańców posiadających stałe zameldowanie i 153 z zameldowaniem czasowym.

Maria Koperska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, wymieniła skład Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, wyjaśniła funkcjonowanie i cele Zarządu oraz przedstawiła problemy poruszane na zebraniach Zarządu, m.in. zwiększenie miejsc parkingowych, przygotowanie prezentów mikołajkowych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, wysunięcie trzech propozycji do budżetu obywatelskiego (1. stworzenie strefy rozrywki z placem zabaw w okolicach OSiR, 2. rozbudowa monitoringu miejskiego, 3. wykonanie chodnika przy głównej drodze na os. Nad Sołą - propozycje 1 i 3 uzyskały niewystarczającą liczbę głosów mieszkańców), zorganizowanie konkursu na najpiękniejszy ogródek, zaproponowanie dziewięciu zadań do budżetu gminy (zagospodarowanie terenu przy SP nr 2, doświetlenie parku na os. Nad Sołą, modernizacja os. T. Kościuszki, modernizacja boiska przy SP nr 2, remont cieku wodnego na os. Nad Sołą od ul. Legionów w stronę Soły, wymiana krawężników na os. Wyszyńskiego, utwardzenie wałów przeciwpowodziowych, wykonanie parkingu na os. Sikorskiego za blokiem nr 3 oraz przy ul. Żwirki i Wigury na os. 700-lecia od przystanku do placu zabaw). Wnioski przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Flisek.

Podczas zebrania burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar zaprosił uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował wszystkie zadania na terenie dzielnicy Nowe Miasto w 2017 r. oraz przedstawił plany na rok 2018 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Po prezentacji nadszedł czas na wnioski mieszkańców:

 • na parkingu na os. Sikorskiego przy ul. Żwirki i Wigury postawić słupki zabezpieczające, aby samochody nie jeździły po chodniku i pasie zieleni
 • przy wyjeździe z ul. Spacerowej na ul. Sobieskiego (wyjazd z obwodnicy przy stadionie) poprawić widoczność i przebudować układ komunikacyjny, ze względu na powstające korki
 • zwiększyć ilość miejsc parkingowych w okolicach Kościoła pw. NSPJ w Kętach
 • przyciąć topole przy ścieżce prowadzącej na kładkę na Sole, stwarzające zagrożenie przy wietrznej pogodzie
 • poprawić jakość przejść między grobami na cmentarzu i przyciąć tamtejsze potężne brzozy
 • skontrolować poruszanie się samochodów ciężarowych, TIR-ów po drogach do tego nie przystosowanych (ul. Legionów, most na ul. Sobieskiego)
 • poprawić jakość powietrza w mieście z uwagi na smog - np. wymiana kotłów węglowych
 • rozpatrzyć wymalowanie pasów przy drodze wewnętrznej biegnącej od ul. Żwirki i Wigury w stronę kościoła (która tylko w połowie leży w strefie zamieszkania) i trzech miejsc postojowych dla klientów pawilonów handlowych
 • zwrócić uwagę na niezabezpieczony przez właściciela teren po piekarni obok Tesco
 • poprawić oświetlenie przejść dla pieszych i widoczność pieszych przez stosowanie odblasków
 • stworzyć próg zwalniający przy skrzyżowaniu ulic: Żwirki i Wigury i Wyspiańskiego
 • ustawić dodatkowe kosze na śmieci na ul. Żwirki i Wigury przy wjeździe na obwodnicę
 • zwrócić uwagę na problematyczny wyjazd z posesji mieszkańców przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie utworzono trzy pasy, w tym jeden do skrętu w stronę galerii handlowej (lewoskręt)
 • utworzyć plac zabaw na os. Nad Sołą
 • zwiększyć patrole i zamontować kamery na obwodnicy na wysokości os. Nad Sołą ze względu na stwarzanie niebezpieczeństwa przez kierowców samochodów świadomie przekraczających dozwoloną prędkość
 • skontrolować wysokość wałów przeciwpowodziowych przed utwardzeniem ścieżki
 • rozważyć reorganizację ruchu w okolicy ronda na os. Wyszyńskiego
 • odśnieżanie i utrzymanie chodnika na ul. 3 Maja
 • zwiększyć ilość miejsc parkingowych na os. Wyszyńskiego
 • rozpatrzyć budowę otwartego basenu w Kętach
 • rozpatrzyć reorganizację ruchu ze względu na bezpieczeństwo na drodze wewnętrznej biegnącej od kościoła, w stronę placu zabaw i ul. Żwirki i Wigury

 

Na zakończenie komendant gminny Związku OSP RP w Kętach Józef Szafran odniósł się do zbyt niskiej frekwencji na sali i podziękował tym mieszkańcom, którzy przybyli na zebranie, za poruszenie problematycznych kwestii dotyczących dzielnicy Nowe Miasto. Podziękował również naszym włodarzom i pracownikom Urzędu Gminy Kęty za pozyskanie tak wielu środków zewnętrznych, dzięki którym w krótkim czasie powstało tak wiele inwestycji w dzielnicy NM.

Do ważności głosowań w trakcie zebrania niezbędny jest udział co najmniej 100 mieszkańców dzielnicy uprawnionych do głosowania - niestety w dniu wczorajszym w zebraniu uczestniczyło tylko 50 osób, w związku z czym podejmowane uchwały nie są prawomocne.

 

Odsłony: 1662
Autor Publikacji: Aneta Szopa, Data Publikacji: 2018-04-13 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Marzec, 2019
  P W Ś C P S N
09 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty