Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

Relacja z LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

Ostatnia sesja obecnej kadencji odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty w czwartek 18 października 2018 r. o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LIII sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kęty. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
2) W sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
3) O zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
4) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kętach na okres 10 lat. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
5) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kętach. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 819 położonej w Kętach obręb: Podlesie na okres do 3 lat. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części terenu składowiska odpadów komunalnych w Kętach. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
8) W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Kęty. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
9) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
10) W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

7. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

8. Sprawozdania z działalności komisji stałych.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Interpelacje radnych:
Aneta Tlałka: Malec, ul. Podlas. Mieszkaniec zgłaszał problem z podjazdem na wjeździe do swojej posesji. Kiedy może uzyskać odpowiedź na zgłaszamy problem?
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Spotkałem się z tym mieszkańcem i wydawało mi się, że sprawa jest na tym etapie, że miał dać nam znać co w sprawie przebudowy bramy, bo to było kluczowe. Spotkam się z nim ponownie.
Aneta Tlałka: Ul. Piastowska w Łękach, zjazd na ul. Osiedlową – mieszkańcy zwracali się z prośbą o wyznaczenie tam przejścia dla pieszych.
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: To droga wojewódzka, więc zwrócimy się do zarządcy z pytaniem jakie jest ich stanowisko w tej sprawie, ewentualnie poprosimy o wizję lokalną.
Andrzej Wiśniowski: Proszę o interwencję w sprawie istniejącego oświetlenia na osiedlach dzielnicy Nowe Miasto. Proszę o kompleksowe podejście do sprawy, uzupełnienie braków, regulację lamp.
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Spółka Tauron jest teraz na etapie reorganizacji i rzeczywiście są problemy z tym, albo wykonali coś w szybkim terminie. Niedawno czekaliśmy pół roku, aby nowe lampy zaczęły świecić. Ale oczywiście będziemy interweniowali w tej sprawie.
Maria Karaim: W imieniu mieszkańców os. Kościuszki, którzy ciągle pytają mnie kiedy nastąpi modernizacja ich małego osiedla. Proszę o odpowiedź.
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: W przyszłym roku planujemy rozpocząć konsultacje z mieszkańcami. Chcemy się dowiedzieć czego oczekują mieszkańcy i wtedy przystąpić do działania.
Lesław Kuźma: Zgłoszone są, m.in. na ul. Jana Kantego drzewa do wycinki. Czy w tym roku będzie to wykonane?
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Wycinka będzie prowadzona w najbliższym czasie.
Lesław Kuźma: Rzeka Bulówka na wysokości posesji pana Wiśniowskiego. Ten odcinek wymaga regulacji. Proszę, by Urząd wystąpił z odpowiednim pismem w tej sprawie.
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Oczywiście ponowimy pismo.
Andrzej Bryzek: Sprawa dotyczy wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Klasztornej, bo obecnie nie ma tam pasów, a ruch jest intensywny.
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: To droga powiatowa, zwrócimy się do zarządcy.
Urszula Włodarczyk: Proszę o ponowne wystąpienie, tym razem do „Polskich Wód” w sprawie odcinka za mostem kolejowym, który wymaga regulacji.  
Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Oczywiście, wyślemy pismo.

Na zakończenie sesji burmistrzowie podziękowali radnym za ich pracę podczas mijającej kadencji i wręczyli drobne upominki. Marek Nycz, przewodniczący Rady Miejskiej również obdarował burmistrzów pamiątkowymi fotografiami.Odsłony: 2232
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Data Publikacji: 2018-10-18 , Godzina Publikacji: 21:30

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Luty, 2020
  P W Ś C P S N
05 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty