Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Rada Dzielnicy Kęty Podlesie ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród. Zgłoszenia do końca czerwca!

Rada Dzielnicy Kęty Podlesie ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród. Zgłoszenia do końca czerwca!

Celem konkursu jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki dzielnicy, poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród, wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów, z terenu dzielnicy, społeczna aktywizacja, wymiana myśli i koncepcji, wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni oraz promocja ekorozwiazań i edukacja ekologiczna. Organizatorem jest Rada Dzielnicy Kęty-Podlesie, a patronat objął Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kęty. Info-Kęty pełni patronat medialny. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele obiektów położonych na terenie dzielnicy Kęty-Podlesie. Natomiast nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie Komisji     konkursowej i ich rodziny, oraz zwycięzcy trzech poprzednich edycji konkursu. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: zgodę na publikację imienia i nazwiska, zgodę na publikację zdjęć i filmów ogrodu uczestnika i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE, WERYFIKACJA I ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Deklarację można pobrać ze strony internetowej https://www.facebook.com/ZarzadDzielnicyKetyPodlesie/ , w sekretariacie szkoły w Kętach-Podlesiu lub w bibliotece w Kętach-Podlesiu. Do deklaracji należy dołączyć 3-5 zdjęć obiektu w formie papierowej o wymiarze 100x150 mm lub w formie cyfrowej na np.: płycie DVD. Widok obiektu można również udokumentować wysyłając zdjęcia lub linka z youtube (maksymalnie 3 minuty nagrania) na stronę zarządu. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy ogrodu, które poddane zostaną ocenie Komisji konkursowej. Materiały konkursowe nie będą zwracane. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: właściciela obiektu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci), osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela  obiektu.  Zgłoszenia wraz z załączonymi zdjęciami lub filmem należy składać w kopercie z napisem „Konkurs na najpiękniejszy ogród w Kętach-Podlesiu w szkole w Kętach Podlesiu lub w bibliotece w Kętach-Podlesiu.

KRYTERIA I OCENA ZGŁOSZEŃ
Oceny obiektów dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Kęty-Podlesie. Komisja dokona przeglądu i oceny obiektów oraz dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem. Komisja oceniać będzie wizerunek obiektu ze zdjęć lub filmu, oraz dokona oględzin zgłoszonych obiektów w terenie.
Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa weźmie pod uwagę, m.in. ich estetykę, funkcjonalność ogrodu, pomysłowość aranżacji i kompozycji roślinnych, jak również ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród.

NAGRODY
Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe wręczone przez Zarząd Dzielnicy Kęty-Podlesie podczas uroczystego finału Konkursu.  Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej. Decyzje komisji są ostateczne. Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą na łamach prasy samorządowej, na portalach internetowych oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kęty. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ
Termin zgłoszeń do konkursu od 1 maja do 30 czerwca. Wizja obiektów w terenie w miesiącach od lipca do sierpnia. Rozpoczęcie konkursu ogłoszone będzie w szkole i bibliotece w Kętach-Podlesiu i na stronach internetowych zarządu dzielnicy Kęty-Podlesie i gminy Kęty. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu październiku.

Odsłony: 1402
Autor Publikacji: Rada Dzielnicy Kęty Podlesie, Data Publikacji: 2019-06-07 , Godzina Publikacji: 11:33

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2020
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty