Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Przyłącz się!

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach alarmuje o niepokojącej sytuacji – wielu właścicieli posesji uchyla się od obowiązku przyłączenia swych nieruchomości do sytemu kanalizacji. Efekty tego zjawiska mogą być opłakane i dla samych mieszkańców, którym grożą słone mandaty, jak i dla MZWiK, gdyż spółka może stracić wysokie, unijne dofinansowanie.

W związku z zaistniałym problemem, kęccy Strażnicy Miejscy wysłani zostali w teren i przeprowadzili szereg kontroli. Pomiędzy 17 a 25 marca odwiedzili mieszkańców Kęt, a następnie Łęk i Bielan. Przedmiotem ich wizyt była rzecz jasna gospodarka odpadami ciekłymi.

W sumie odwiedzono 109 posesji na terenie naszej gminy. Niestety, liczba osób, których posesje w dalszym ciągu nie zostały przyłączane do gminnego systemu kanalizacyjnego z powodu zaniedbania lub innych przyczyn, wyniosła 76 – podsumowuje Straż Miejska, dodając, że w związku z tym faktem wyznaczyła wszystkim „maruderom” terminy na sfinalizowanie działań związanych z przyłączami kanalizacyjnymi. Ustalono je na 14 dni od momentu przeprowadzenia kontroli. Właściciele posesji, którzy nie dotrzymają terminów lub po prostu je zignorują, muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami – wszczęciem przeciwko nim postępowania mandatowego, w wyniku którego zobowiązani zostaną do uiszczenia grzywny w wysokości nawet do 500 zł! Co więcej, w wypadku odmowy przyjęcia mandatu, przeciwko właścicielom uchylającym się od obowiązków, do sądu skierowany zostanie wniosek o ukaranie. Wezwanym przed oblicze Temidy mieszkańcom grożą kary do 5 000 tys. zł.

Z przeprowadzonych kontroli wyciągnąć można jednak i garść pozytywnych wniosków. Ci mieszkańcy, którzy wypełnili już swoje obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wzorowo prowadzą gospodarkę odpadami. Ich posesje nie wzbudziły żadnych zastrzeżeń.

MZWiK pozostaje więc czekać na „spóźnialskich”, którzy dobry przykład mogą jak widać znaleźć bardzo blisko, bo… po sąsiedzku. Dlaczego ich zmobilizowanie jest tak ważne dla kęckiej spółki wodociągowej?

Zapisy we wniosku oraz umowie o dofinansowanie mówią o konieczności spełnienia tzw. „efektu ekologicznego”, czyli wymogu podłączenia 5521 osób do nowo wybudowanego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kęty oraz sołectw Bielany, Łęki i Malec – wyjaśnia Prezes Zarządu MZWiK w Kętach Sławomir Drewniany, dodając: – W aneksie nr 4 do w/w umowy data ta została określona na dzień 30.09.2015 r. Konsekwencją niedotrzymania tych warunków jest proporcjonalne pomniejszenie i zwrot otrzymanego dofinansowania.Odsłony: 899
Autor Publikacji: Barbara Kuźma, Data Publikacji: 2015-03-31 , Godzina Publikacji: 14:31

Kęty w obiektywie...