Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego i studium do wyłożenia

Dobiegają końca prace związane z opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty. Po wprowadzeniu zmian do studium w zakresie zakwestionowanym przez Wojewodę i uwag mieszkańców do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu. Projekty trafiły do ponownych uzgodnień w niezbędnym zakresie tj. do:

- Geologa Powiatowego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

- Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

- Zarządu Województwa Małopolskiego

25 lutego 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęły pozytywne uzgodnienia Geologa Powiatowego, a 16 marca 2015 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Oczekujemy na pozostałe uzgodnienia.

 Po ich uzyskaniu projekty planu i studium ponownie muszą zostać wyłożone do wglądu publicznego na okres 21 dni roboczych. Przewidywany termin wyłożenia studium i planu: od 1 do 30 kwietnia b.r. Jeśli po wyłożeniu nie wpłyną uwagi wymagające ponowienia procedury uzgodnień i ponownego publicznego wyłożenia, to studium i plan będzie mógł być przedstawiony Radzie Miejskiej do uchwalenia, a 14 dni po ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym wejść w życie. Miejmy nadzieje, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców plan i studium zostaną uchwalone w najbliższym możliwym terminie.

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOOdsłony: 3697
Autor Publikacji: J.S., Data Publikacji: 2015-03-31 , Godzina Publikacji: 09:01

Pliki do pobrania:

plik.pdf (Rozmiar: 7.13 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
plik2.pdf (Rozmiar: 6.89 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Kęty w obiektywie...