Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Poszukiwani przez policję z gminy Kęty. Czy rozpoznajesz kogoś?

Na stronie internetowej oświęcimskiej policji działa specjalny serwis dotyczący osób zaginionych oraz poszukiwanych przez policję. Poniżej publikujemy galerię zdjęć poszukiwanych osób z gminy Kęty. W opisie każdej fotografii znajdują się: imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, miejscowość zamieszkania (lub ostatniego pobytu) oraz przyczynę poszukiwania.

Jeśli posiadasz informację na temat miejsca pobytu którejś z poszukiwanych osób, zawiadom najbliższą jednostkę policji. Możesz zrobić to anonimowo. Być może twoja czujność przyczyni się do zatrzymania ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem i usiłują uniknąć kary za popełnione przestępstwa.

Lista wszystkich poszukiwanych przez Komendę Powiatową w Oświęcimiu
dostępna jest pod poniższym linkiem:
>>> Lista osób i poszukiwanych <<<

opis niedostepny

Bartłomiej Bolszakowski

Data urodzenia: 29-06-1975

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Tadeusz

Imię matki: Krystyna

Art. 270
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Marcin Dubiel

Data urodzenia: 23-07-1980

Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś

Imię ojca: Jan

Imię matki: Halina

Art. 209. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

opis niedostepny

Krystian Dusik

Data urodzenia: 13-01-1986

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Bogusław

Imię matki: Katarzyna
Art. 305. Nieuprawnione używanie znaku towarowego
Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Artur Dydyński

Data urodzenia: 30-10-1959

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Czesław

Imię matki: Ludwika
Art. 286. KK Oszustwo
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

opis niedostepny

Krzysztof Ferko

Data urodzenia: 02-06-1976

Miejsce zamieszkania:  Nowa Wieś

Imię ojca: Jan

Imię matki: Maria

Art. 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny
1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Jacek Fołta

Data urodzenia: 18-08-1980

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Janusz

Imię matki: Krystyna

Art. 209. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

opis niedostepny

Dominik Kawłatow

Data urodzenia: 08-08-1994

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Andrzej

Imię matki: Katarzyna

Art. 280. Rozbój
§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

opis niedostepny

Paweł Klęczar

Data urodzenia: 20-01-1979

Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś

Imię ojca: Józef

Imię matki: Kazimiera

Art. 209. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

opis niedostepny

Grzegorz Koniorczyk

Data urodzenia: 11-03-1977

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Józef

Imię matki: Leokadia

Art. 286. KK Oszustwo

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

opis niedostepny

Sławomir Kotuła

Data urodzenia: 21-05-1970

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Błażej

Imię matki: Halina

Art. 284. Przywłaszczenie
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Izabela Kruczała

Data urodzenia: 03-09-1989

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Józef

Imię matki: Krystyna

Art. 286. KK Oszustwo

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

opis niedostepny

Maciej Kuźma

Data urodzenia: 22-11-1970

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Bolesław

Imię matki: Anna

Art. 158. Udział w bójce lub pobiciu
§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 lub w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

opis niedostepny

Paweł Łysoń

Data urodzenia: 28-08-1983

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Józef

Imię matki: Stanisława

Art. 207. KK Znęcanie się

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Radosław Machniowski

Data urodzenia: 30-10-1983

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Janusz

Imię matki: Wioletta

Art. 190. KK Groźba karalna

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

opis niedostepny

Andrzej Magiera

Data urodzenia: 07-02-1964

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Stefan

Imię matki: Elżbieta
Art. 286. KK Oszustwo

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

opis niedostepny

Marek Mendel

Data urodzenia: 13-03-1984

Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś

Imię ojca: Marian

Imię matki: Teresa
Art. 284. Przywłaszczenie

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Robert Naglik

Data urodzenia: 08-06-1982

Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś

Imię ojca: Władysław

Imię matki: Danuta
Art. 284. Przywłaszczenie

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Mirosław Naglik

Data urodzenia: 16-02-1968

Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś

Imię ojca: Władysław

Imię matki: Helena
Art. 244. KK Niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Rafał Nieckula

Data urodzenia: 17-07-1988

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Józef

Imię matki: Teresa
Art. 286. KK Oszustwo

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

opis niedostepny

Piotr Nowakowski

Data urodzenia: 03-11-1978

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Włodzimierz

Imię matki: Maria
Art. 286. KK Oszustwo

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

opis niedostepny

Mateusz Ogórek

Data urodzenia: 23-10-1990

Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś

Imię ojca: Tomasz

Imię matki: Bernadeta
Art. 86. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.

opis niedostepny

Roman Opioła

Data urodzenia: 01-10-1976

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Feliks

Imię matki: Anna
Art. 244. KK Niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

opis niedostepny

Przemysław Orawczak

Data urodzenia: 02-10-1988

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Józef

Imię matki: Wiesława
Art. 209. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

opis niedostepny

Przemysław Wojdaszka

Data urodzenia: 25-04-1990

Miejsce zamieszkania: Witkowice

Imię ojca: Wiesław

Imię matki: Ewa
Art. 178a. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

opis niedostepny

Roman Wysogląd

Data urodzenia: 03-04-1971

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Dominik

Imię matki: Irena
Art. 284. Przywłaszczenie

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

opis niedostepny

Wojciech Zając

Data urodzenia: 31-03-1961

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Zbigniew

Imię matki: Antonina
Art. 286. KK Oszustwo

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

opis niedostepny

Zbigniew Zajączek

Data urodzenia: 09-02-1980

Miejsce zamieszkania: Kęty

Imię ojca: Józef

Imię matki: Ewa
Art. 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.