Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD

XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 8 września 2017 r. o godz. 12.00

w sali kameralnej Domu Kultury w Kętach

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów XXXIV, XXXV i XXXVI sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o realizacji zadań przez gminne instytucje kultury.

7. Informacja  Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2017 r. oraz   o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2017 r.

8. Informacja  Burmistrza o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty za   I półrocze 2017 r.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego dotyczącego przebudowy dróg powiatowych nr 1823K - ul. Legionów i nr 1820K - ul. Sobieskiego w Kętach w zakresie realizacji inwestycji pn: „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach”,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 2402/2 położonej w Kętach obręb: Nowe Miasto na okres do 3 lat,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3456/4 położonej w Kętach obręb: Wschód na okres do 3 lat,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 786/8 położonej w Kętach obręb: Podlesie na okres do 3 lat,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 6582/9 położonej w Kętach obręb: Północ na okres do 3 lat,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kętach na okres 9 lat,

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kętach,

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, 

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,

10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017.

10. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz


 Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej 

Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Kętach

 
Odsłony: 561
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2017-09-04 , Godzina Publikacji: 15:20

Kęty w obiektywie...

Napisz do redakcji