Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

 PORZĄDEK OBRAD

XXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu XXVIII sesji.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty,
 2. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty,
 3. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malcu na okres do 3 lat,
 5. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kętach,
 6. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty,
 7. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły,
 8. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty do nowego ustroju szkolnego,
 9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2017,
 10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,
 11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2017,
 12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych na rok 2017,
 13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2017.
 • Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
 • Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz


 Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Kętach w lutym 2017 r.

Termin

Obrady

Miejsce

20 lutego

(poniedziałek)

 18.00

 

Komisja Spraw Gospodarczych

 

Sala sesyjna

21 lutego

(wtorek)

 17.00

 

Komisja Spraw Organizacyjno-Regulaminowych

 

Sala sesyjna

22 lutego

(środa)

 17.00

 

Komisja Spraw Społecznych

 

Szkoła Podstawowa w Malcu
Odsłony: 790
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2017-02-17 , Godzina Publikacji: 08:36

Kęty w obiektywie...