Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad V sesji II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

zwołuje na czwartek 23 stycznia 2020 r. o godz. 9.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

V sesję II kadencji Miejskiej Rady Seniorów

w Kętach.Porządek obrad V sesji II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o działalności Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor w Kętach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kalendarza prac Miejskiej Rady Seniorów w Kętach na rok 2020.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.   Przewodniczący             
Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

Jerzy Kolasa                Odsłony: 1003
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2020-01-15 , Godzina Publikacji: 14:41

Kęty w obiektywie...