Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad III sesja Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD

III sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej

na piątek 30 listopada 2018 r. o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kęty.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018.

16. Przedstawienie uchwał komisji Rady.

17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

18. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz


Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

Posiedzenia komisji w listopadzie 2018 r.


Z protokołem III sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji. Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć  -tutaj-
Odsłony: 782
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...